Enlight säkrar kunskap hos försäkringsbolaget If

Enlight säkrar kunskap hos försäkringsbolaget If Levererar lösning för säkrad kunskap och produktivitet för IT-system Försäkringsbolaget If har valt Enlight som leverantör för att kvalitetssäkra medarbetarnas kunskaper om nya och existerande IT-system. Genom att direkt säkra användares kunskaper säkerställer If att nyttan av nya system snabbt nås och att kostnader på grund av felaktig användning och support minskas. Ordern på drygt en miljon kronor avser användning av Enlight's lösning i hela Norden. If är ett av Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,8 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Bruttopremieinkomsten var 39 miljarder svenska kronor år 2003, och koncernen har cirka 7 000 anställda. If erbjuder skadeförsäkringar för kunder på nationella marknader i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Baltikum. Dessutom erbjuder If nordiska kunder med internationell verksamhet service vid filialkontor och via nätverk. Ifs utbildningsbehov växer kontinuerligt allteftersom fler produkter lanseras och fler system införs för att stödja Ifs affärsprocesser. För att säkerställa att rätt kompetens finns inom organisationen har If fått söka nya sätt att säkra kunskapen bland medarbetarna. If har därvid valt Enlight som partner i arbetet med att säkra IT-kunskap. If har valt Enlight x.hlp Adaptive Learning Suite för utbildning i samband med införande av nya IT-system. Kontraktet tecknades efter ett pilotprojekt med positiv respons från såväl användare som ansvariga för det nya systemet. Enlights lösning valdes för att den var komplett, och för att den gör det lätt att återanvända material framtaget för en e-kurs i guider, tester och dokumentation, vilket ger ett effektivt verktyg för att kvalitetssäkra framtida systeminföranden If är ett exempel på hur större aktörer i den finansiella sektorn ersätter traditionella metoder för utbildning och säkring av kunskap med nya typer av stöd. Andra exempel på användare av Enlights lösningar i den finansiella sektorn inkluderar SEB, Föreningssparbanken, DnB, ABN Amro, Rabobank, ING och Standard Chartered Bank i Europa samt MetLife, Fleet Boston, Lehman Brothers och JP Morgan Chase i USA. "Flera faktorer driver efterfrågan på effektiva lösningar för säkring av kunskap i finansbranschen" säger Øyvind Lundgreen, VD på Enlight. "Nya produkter och tjänster lanseras i allt högre takt, ny lagstiftning ställer krav på medarbetares kunskap, samtidigt som de många IT-system som används uppdateras allt oftare. "Många av dessa IT-system är helt specialanpassade för varje kund, vilket stärker behovet av att snabbt kunna utveckla och distribuera helt specialanpassad utbildning. Traditionella utbildningsmetoder är för långsamma, för kostsamma och ger inte den säkring av faktisk kunskap som behövs i en så krävande situation." avslutar Øyvind Lundgreen. För ytterligare information, kontakta · Øyvind Lundgreen, VD Enlight AB, 0703 - 187 682, oyvind.lundgreen@enlight.net Om Enlight Enlight är ledande inom globala lösningar för säkring av kunskap. Lösningarna låter kunder säkra att deras medarbetare, partners och kunder har den kunskap de behöver för att nå sina mål. Enlight arbetar med alla delar av den offentliga sektorn och har mer än 350 multinationella bolag som kunder. Vidare har tusentals skolor, utbildningsinstitutioner och testcenter levererat över 8 miljoner tester online med hjälp av Enlight, och våra lösningar används i över 70 länder i alla världsdelar. Bolaget bildades 1993 och är noterat på Stockholmbörsen. Enlight har kontor i USA, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Norge och Sverige. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/01/20041101BIT21670/wkr0001.pdf

Om oss

Enlight is the leader in global solutions for Knowledge Assurance and serves customers and users in over 70 countries on all continents. The solutions enable clients to assure that their employees, partners and customers have the knowledge they need to reach their objectives. Enlight provides a complete range of products and services for Knowledge Assurance.

Dokument & länkar