Enlights nyemission fulltecknad

Enlights nyemission är nu fulltecknad och därmed avslutad. Vid teckningstidens utgång hade 92,1% av emissionen tecknats, varefter styrelsen handlagt sent inkomna anmälningssedlar från existerande ägare med företrädesrätt, som ej representeras i eller är närstående till styrelse eller ledning. Totalt har den fulltecknade nyemissionen inbringat 9,8 MSEK till bolaget efter emissions¬kostnader, med totalt 10 398 083 tecknade aktier à 1 krona. Antalet aktier i Enlight uppgår därmed till 75 386 104 efter emissionen, varav 11 052 466 A-aktier och 64 333 638 B-aktier. Bland de som har tecknat sig i emissionen finns Lars Ahlberg (styrelseordförande), Øyvind Lundgreen (VD), Erik Hult (Vice VD), Anders Lindén (CFO) och flera av styrelsens ledamöter, samt större ägare som Litorina Kapital, Norsk Vekst och Borea. För mer information, kontakta • Anders Lindén, CFO Enlight AB, 08 - 597 961 45, anders.linden@enlight.net • Øyvind Lundgreen, VD Enlight AB, 0703 - 187 682, oyvind.lundgreen@enlight.net Om Enlight Enlight är ledande inom globala lösningar för säkring av kunskap. Lösningarna låter kunder säkra att deras medarbetare, partners och kunder har den kunskap de behöver för att nå sina mål. Enlight arbetar med alla delar av den offentliga sektorn och har mer än 350 multinationella bolag som kunder. Vidare har tusentals skolor, utbildningsinstitutioner och testcenter levererat över 8 miljoner tester online med hjälp av Enlight, och våra lösningar används i över 70 länder i alla världsdelar. Bolaget bildades 1993 och är noterat på Stockholmbörsen. Enlight har kontor i USA, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Norge och Sverige.

Om oss

Enlight is the leader in global solutions for Knowledge Assurance and serves customers and users in over 70 countries on all continents. The solutions enable clients to assure that their employees, partners and customers have the knowledge they need to reach their objectives. Enlight provides a complete range of products and services for Knowledge Assurance.

Dokument & länkar