Förvärv av x.hlp Technologies ökar försäljning och förbättrar rörelsemarginaler

Förvärv av x.hlp Technologies ökar försäljning och förbättrar rörelsemarginaler - Förvärvet av x.hlp Technologies har ökat intäkterna pro-forma med 57% till 36,8 MSEK under halvåret jämfört med verksamheten före förvärvet. - Integrationen av förvärvet går planenligt, med kostnads-reduktioner på över 7 MSEK per år och förvärvs- och omstruktureringskostnader understigande de budgeterade och tidigare kommunicerade 9 MSEK. - Resultatet förbättrades pro-forma (exklusive förvärvskostnader) trots att rationaliseringar i samband med förvärvet temporärt har påverkat försäljningen negativt. Resultat efter skatt -10,8 MSEK (-6,9) innehåller omstruktureringsavsättningar om 7,7 MSEK. Resultat per aktie -0,24 kr/aktie (-0,17). - Viktiga affärer har tagits i alla geografiska marknader för såväl Certifierings-lösningar som för IT Rollout-lösningar. Enlight är nu en ledande aktör inom globala lösningar för säkring av kunskap. - Nytt förvärv planeras av rörelsen i Spreadskill, leverantör till SwedSecs Aktiemäklarkörkort, vilket bidrar till att styrelsen beslutat utnyttja den emissionsgaranti som avtalats i samband med förvärvet av x.hlp. För ytterligare information, vänligen kontakta: Øyvind Lundgreen, VD Enlight AB, oyvind.lundgreen@enlight.net, 08 - 597 960 00 Kontaktinformation Enlight AB, (org.nr. 556525 - 6905) Dalagatan 7, 111 23 Stockholm Växel 08-597 960 00, Fax 08-597 960 01 www.enlight.net E-post: info@enlight.net ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/31/20040831BIT20200/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Enlight is the leader in global solutions for Knowledge Assurance and serves customers and users in over 70 countries on all continents. The solutions enable clients to assure that their employees, partners and customers have the knowledge they need to reach their objectives. Enlight provides a complete range of products and services for Knowledge Assurance.

Dokument & länkar