Genombrottsorder värd minst 16 MSEK från brittiska staten

Report this content

Genombrottsorder värd minst 16 MSEK från brittiska staten Certifiering erbjuds 500.000 statsanställda i brittisk storsatsning Enlight har säkrat ramavtal värda minst 16 MSEK i samband med att Cabinet Office i Storbritannien upphandlar Datakörkort, vilka erbjuds till över 500 organisationer och myndigheter samt deras 500.000 medarbetare i den brittiska staten. Ordern tillkännagavs inför representanter för brittiska departement och myndigheter, och är en del i den brittiska statens stora satsning "UK online" för att få såväl medborgare som myndigheter att arbeta online 2005. Avtalet är det största någonsin för Enlight. Cabinet Office i Storbritannien har inför representanter för brittiska departement och myndigheter offentliggjort ett ramavtal med två olika utbildningskonsortier, vilka båda har valt Enlight som ensam leverantör av onlinelösning för Datakörkort. Enlight blir därmed leverantör av test och certifiering online som erbjuds 500.000 brittiska statstjänstemän. Ramavtalet skall undertecknas av utbildningskonsortierna denna vecka, för att därefter undertecknas av Cabinet Office. Även om Datakörkortet ej blir obligatoriskt för alla, så är det en väsentlig del av medarbetarnas kunskapsmål inom den brittiska staten. Ordervärdet uppskattas till minst 16 MSEK, baserat på ett deltagande om mindre än 20% av medarbetarna. Majoriteten av Datakörkorten väntas tas under 2004 och 2005. Avtalet är det största som någonsin erhållits av Enlight, och befäster Enlights starka ställning i Europa, där bolaget redan har avtal gällande hundratals svenska kommuner, belgiska städer och tyska arbetsmarknadscenter. Satsningen är en del i brittiska statens projekt "UK online" vilket syftar till att göra Storbritannien till en av världens ledande kunskaps- ekonomier. Fram till 2005 skall alla medborgare ha möjlighet att använda Internet. Dessutom skall år 2005 samtliga myndigheter erbjuda sina tjänster online. Andra delar av satsningen inkluderar tusentals "UK online centres" i bland annat bibliotek och butiker samt kampanjer i TV och andra medier för att främja bred Internetanvändning i Storbritannien. "Vi är fantastiskt glada över att brittiska staten kommer att erbjuda vår online-lösning till alla sina medarbetare" säger Urban Doverholt. "Den brittiska satsningen visar också hur seriöst den brittiska staten ser på datakunskaper hos statsanställda, inför deras stora satsningar på 24-timmarsmyndigheter och e-Government. Vi vet att även andra länder och stora organisationer har liknande behov." Avtalets storlek har gjort att styrelsen i Enlight beslutat förlänga teckningstiden för den nu pågående nyemissionen till fredagen den 11 oktober, för att säkra att alla aktieägare skall ha möjlighet att ta del av den nya informationen. Förlängningen beskrivs i en separat pressrelease idag. För ytterligare information var god kontakta: Urban Doverholt, CEO Enlight AB, +46 - 70 - 979 61 01 Enlight är Europas ledande företag inom test och certifiering online. Över 5 miljoner tester har tagits i över 3000 testcenter via Enlights lösningar, och Enlight har kontor i Sverige, Tyskland, England, Nederländerna, Belgien och Österrike. Enlight grundades 1993, och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Affärsidén är att förenkla och förkuliga din personliga och professionella utveckling, genom att leverera onlinelösningar för kvalitetssäkrat lärande. Enlight levererar i dag rikstäckande certifieringslösningar i Tyskland, Storbritannien, Irland, Holland, Belgien, Sverige, Norge, Danmark, Australien, Nya Zeeland, Schweiz, Liechtenstein, Österrike och Kanada. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/02/20021002BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/02/20021002BIT00030/wkr0002.pdf

Dokument & länkar