Ny stororder - teckningstiden förlängd till 11:e oktober

Report this content

Ny stororder - teckningstiden förlängd till 11:e oktober Avtal med Brittiska staten väntas ge Enlights största order någonsin Styrelsen i Enlight har beslutat att förlänga teckningstiden för den nu pågående nyemissionen med sju arbetsdagar till fredagen den 11 oktober. Orsaken är att den Brittiska staten offentliggjort ett ramavtal vilket vid undertecknande väntas vara värt minst 16 MSEK för Enlight. Den resulterande ordern blir Enlights största någonsin, och informationen bedöms därför av styrelsen vara väsentlig för Enlights aktieägare. Cabinet Office har offentliggjort avtalet för brittiska myndigheter och offentliga organisationer, men avtalet är ännu ej undertecknat av samtliga avtalsparter. Affären väntas för Enlight ha ett värde om minst 16 MSEK över tre år, och beskrivs närmare i separat pressrelease idag. Undertecknande av avtalet innebär att Enlight erhåller sin största order någonsin, varvid 500.000 brittiska statstjänstemän erbjuds att ta Datakörkort med hjälp av Enlights online-lösningar. Informationen bedöms därmed vara av väsentlig betydelse för Enlights aktieägare. Styrelsen i Enlight har därför beslutat att förlänga teckningstiden för den nu pågående nyemissionen till fredagen den 11 oktober, i syfte att ge alla aktieägare möjlighet att ta del av ny relevant information för beslut om teckning i den pågående nyemissionen. Den förlängda teckningstiden ger möjlighet att fram till och med fredagen den 11 oktober teckna med företrädesrätt, dels med hjälp av teckningsrätter, dels genom så kallad subsidiär teckning samt utan företrädesrätt genom inlämnade av en intresseanmälan. Handeln med teckningsrätter vid Stockholms Fondbörs avslutades den 27 september. Den 1 oktober 2002 hade cirka 16.0 MSEK eller cirka 75% säkrats i emissionen. Frågor om teckning i emissionen kan ställas till Mangold AB, tel. +46 - 8 - 587 157 60 från vilka även blanketter kan rekvireras För ytterligare information, kontakta Urban Doverholt, CEO Enlight AB, +46 - 70 - 979 61 01 Enlight är Europas ledande företag inom test och certifiering online. Över 5 miljoner tester har tagits i över 3000 testcenter via Enlights lösningar, och Enlight har kontor i Sverige, Tyskland, England, Nederländerna, Belgien och Österrike. Enlight grundades 1993, och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Affärsidén är att förenkla och förkuliga din personliga och professionella utveckling, genom att leverera onlinelösningar för kvalitetssäkrat lärande. Enlight levererar i dag rikstäckande certifieringslösningar i Tyskland, Storbritannien, Irland, Holland, Belgien, Sverige, Norge, Danmark, Australien, Nya Zeeland, Schweiz, Liechtenstein, Österrike och Kanada. www.enlight.net ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/02/20021002BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/02/20021002BIT00040/wkr0002.pdf

Dokument & länkar