Offentliggöranden inför ordinarie bolagsstämma i Enlight AB (publ)

Offentliggöranden inför ordinarie bolagsstämma i Enlight AB (publ) Ändring i dagordningen Styrelsen i Enlight AB (publ) har vid sitt sammanträde 1/11 2001 beslutat att återkalla sitt förslag som föreslår den ordinarie bolagsstämman 8/11 om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibla skuldebrev (dagordningen punkt 17). Nominering av styrelseledamöter Aktieägare, som tillsammans representerar cirka 63 procent av det totala röstetalet, har underrättat bolaget om att de föreslår omval av styrelseledamöterna Urban Doverholt, Jonas Ryberg, Gert Schyborger och Per Tornell samt nyval av Christer Jacobsson. Christer Jacobson var mellan 1991 och 1995 VD i Alfred Berg Holding AB, och har tidigare även arbetat i Consiliumgruppen och på tidningen Affärsvärlden. För närvarande är Christer Jacobson verksam som fristående konsult. www.enlight.net För ytterligare information vänligen kontakta: Urban Doverholt, VD, Enlight AB, +46 8-597 960 00 Enlight i korthet Enlight är Europas ledande företag inom test och certifiering online. Affärsidén är att förenkla och förkuliga din personliga och professionella utveckling, genom att leverera onlinelösningar för kvalitetssäkrat lärande. Enlight har idag medarbetare i Sverige, Holland, Belgien, Tyskland och Storbritannien. Bolaget var det första som börsnoterades i Europa inom den snabbväxande marknaden för interaktivt lärande. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT00540/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT00540/bit0002.pdf

Om oss

Enlight is the leader in global solutions for Knowledge Assurance and serves customers and users in over 70 countries on all continents. The solutions enable clients to assure that their employees, partners and customers have the knowledge they need to reach their objectives. Enlight provides a complete range of products and services for Knowledge Assurance.

Dokument & länkar