Ordinarie bolagsstämma i Enlight AB (publ)

ORDINARIE BOLAGSSTäMMA I ENLIGHT AB (publ) Enlight AB (publ) har idag hållit ordinarie bolagsstämma i Enlights lokaler på Dalagatan 7, Stockholm. Vid den ordinarie bolagsstämman i Enlight AB (publ) den 29 april 2003 beslutades: -Att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara sju med en suppleant. -Att till ordinarie styrelseledamöter utse Urban Doverholt (omval), Jonas Ryberg (omval), Gert Schyborger (omval), Pelle Tornell (omval), Christer Jacobson (omval), Jörgen Ekberg (omval) samt Lars Ahlberg (nyval) och att till suppleant utse Martin Steinberg (omval). -Att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisorer med Bengt Fröander som huvudansvarig revisor. -Att godkänna styrelsens förslag om att ändra de tidigare begränsningarna i kategoriindelningar vad gäller överlåtelser av återstående 157.125 optionsrätter. -Att utse en nomineringskommitté bestående av Jörgen Ekberg, Erik Mitteregger och Christer Jacobson samt att ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté. För ytterligare information, kontakta Urban Doverholt, VD Enlight AB, 08 - 597 960 00 Enlight är Europas ledande företag inom test och certifiering online. Över 6 miljoner tester har tagits i över 3000 testcenter via Enlights lösningar, och Enlight har kontor i Sverige, Tyskland, England, Nederländerna, Belgien och Österrike. Enlight grundades 1993, och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Affärsidén är att inspirera och förenkla din personliga och professionella utveckling, genom att leverera onlinelösningar för kvalitetssäkrat lärande. Enlight levererar i dag rikstäckande certifieringslösningar i Tyskland, Storbritannien, Irland, Holland, Belgien, Sverige, Norge, Danmark, Australien, Nya Zeeland, Schweiz, Liechtenstein Österrike och Kanada. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01410/wkr0002.pdf

Om oss

Enlight is the leader in global solutions for Knowledge Assurance and serves customers and users in over 70 countries on all continents. The solutions enable clients to assure that their employees, partners and customers have the knowledge they need to reach their objectives. Enlight provides a complete range of products and services for Knowledge Assurance.

Dokument & länkar