Enorama Pharma ansöker om patent rörande fyllningsprocess för nikotinpulver med upptag i munhålan

Report this content

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller "Bolaget") har lämnat in en ansökan till Patent- och Registreringsverket i Sverige, om patent rörande en fyllningsprocess för nikotinpulver avsett för upptag i munhålan. 

Den 18 september 2019 sände Enorama Pharma in en patentansökan i Sverige för ett nikotinpulver med upptag i munhålan, en ansökan som kommer vara till stor nytta för Bolagets kommande produktportfölj. Som ett led i Enorama Pharmas produktstrategi där nikotindistribution i munhålan står i fokus, har Bolaget sänt in ytterligare en patentansökan som rör fyllningsprocessen av detta nikotinpulver.

Patentansökan är ett resultat av Enorama Pharmas interna produktutveckling och kartläggningar som gjorts på nikotinkategorins befintliga produktutbud och dess tillverkningsprocesser. Innovationen är framtagen i Bolagets utvecklingslaboratorium i Malmö.

Vår kompetens inom såväl utveckling som produktion av nikotintuggummin ger Bolaget rätt förutsättningar och goda möjligheter för att utveckla nya innovativa nikotinprodukter, på nya sätt. Patentansökan är betydelsefull för Enorama Pharmas affärs- och produktutveckling, inte minst inom kategorin för icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter”, säger Mats Rönngard, VD Enorama Pharma.

AWA Patent företräder Enorama Pharma i patentansökan med nummer 1951203–7. 


KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, 
certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besökwww.enorama.se.

Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2019 kl. 11:35 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar