Enorama Pharma har ingått ett samarbetsavtal med Dr. Reddy´s Laboratories Ltd om utveckling och försäljning av nikotintuggummi i Nordamerika

Enorama Pharma AB (publ) (ERMA) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har ingått ett samarbetsavtal (”Avtalet”) med Dr. Reddy´s Laboratories (”Dr. Reddy´s”) om utveckling och försäljning av nikotintuggummi i Nordamerika. Dr Reddy´s är baserade i Hyderabad, Indien, och är listade på New York Stock Exchange och Bombay Stock Exchange (NYSE: RDY, BSE: 500124).

Utöver utvecklingssamarbetet reglerar Avtalet de huvudsakliga villkoren för Bolagets leverans och Dr. Reddy´s distribution av de utvecklade produkterna i USA. Bolaget bedömer Avtalet som strategiskt viktigt såsom en förutsättning för att nå den viktiga nordamerikanska marknaden.

Avtalet innebär intäkter för bolaget genom kostnadstäckning för utvecklingsarbetet. Utvecklingsarbetet inleds omedelbart och betalningar erhålls successivt efter uppfyllande av ett antal avtalade milstolpar.

“Dr. Reddy’s är en unik och ytterst kompetent samarbetspartner med sin globala närvaro, tydliga strategi och höga standard. Vi är övertygade att om att detta är en perfekt matchning.” säger Mats Rönngard, VD Enorama Pharma AB (publ).

Bolaget kommer inom de närmsta dagarna återkomma angående den övergripande finansieringen.

Kontakt
Enorama Pharma AB (Publ.)

Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3

SE-211 34 Malmö
www.enorama.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North. 

Om Enorama Pharma AB (publ): Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se

Om Dr. Reddy’s: Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. är globalt med läkemedelsbolag, med målsättningen att tillhandahålla innovativa och prisvärda läkemedel för ett friskare liv. Dr. Reddy´s är verksamma på fler än 20 marknader och har mer än 20 000 anställda. Huvudmarknaderna är USA, Indien, Ryssland och Europa. För mer information, besök: www.drreddys.com

Prenumerera

Dokument & länkar