Nyemissionen i Enrad registrerad

Report this content

Enrad AB avslutade den 12 oktober sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen tillför bolaget 5,9 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 0,5 MSEK.

Emissionen har registrerats av Bolagsverket igår, den 19 november 2018. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för handel med BTA på Spotlight Stock Market är den 23 november 2018. Ägare av BTA kommer därefter att erhålla stamaktier, vilka beräknas finnas på respektive VP-konto och depå den 29 november 2018.

Genom nyemissionen har aktiekapitalet i Enrad ökat med 868 933,50 SEK genom emission av 1 737 867 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 3 475 733,50 SEK fördelat på 6 951 467 aktier.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se

Prenumerera

Dokument & länkar