Kommuniké från extra bolagsstämma i Envirologic

Vid den extra bolagsstämman, 2016-12-16 beslutades 

  • att bolagets styrelse ska ökas till fem ordinarie styrelseledamöter samt
  • att Leif Glantz ska bli den nya ordinarie styrelseledamoten i Envirologic AB. I övrigt en oförändrad styrelse.

Vid det följande konstituerande styrelsemötet valdes Leif Glantz till styrelsens ordförande och Kenneth Alness avtackades som ordförande.

Leif Glantz är 68 år och fil. doktor i kärnfysik. Han är grundare och f.d. koncernchef och VD för Scienta Scientific AB (f.d. Gammadata AB). Leif Glantz äger indirekt 300 000 aktier i Envirologic.

Uppsala 2016-12-17

Styrelsen i Envirologic AB (publ)

Om Envirologic

Envirologic är ett miljöföretag och en ledande global leverantör av robotiserade/automatiserade tvättlösningar i besvärliga arbetsmiljöer. Envirologic har utvecklat och patenterat en tvättrobotteknik, som innebär att bolagets kunder på ett kostnadseffektivt sätt, får rena och hygieniska miljöer utan att äventyra de anställdas hälsa. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher, främst inom djurproduktion, erbjuder bolaget flexibla, helintegrerade tvättlösningar med service och support.

Envirologic grundades 1999 och är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) och har levererat fler än 600 robotar till 18 länder i Europa, Japan, Nordamerika och Australien.

Bolaget har sin verksamhet i Uppsala.

Mer information finns på www.envirologic.se eller vid kontakt med Jan Sandberg via jan.sandberg@envirologic.se eller per telefon +46 18 39 82 30

Om oss

Bolaget skall tillhandahålla produkter för automatisk högtryckstvättning och på detta sätt radikalt minska behovet för människor att vistas i extremt dåliga arbetsmiljöer. Syftet är att bidra till högre kvalitet och ökad effektivitet hos kunden, så att kunden i sin tur kan effektivisera sin produktion och öka det ekonomiska utfallet.

Prenumerera

Dokument & länkar