Kliniska resultat från användning av Episealer® accepterade för presentation vid Tysklands knäförbunds årskongress

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag ytterligare framsteg i sin viktiga strategi om att generera kliniska resultat från användningen av knäimplantatet Episealer®.

Den vetenskapliga sammanfattningen ”Clinical results of an individualized mini-metal implant for focal cartilage lesions in the knee” av Johannes Holz, Tim Spalding, Karl Eriksson, Tobias Jung, Peter Verdonk och Clemens Kösters har accepterats för presentation vid den 7e årskongressen för Deutschen Kniegesellschaft (DKG, the German Knee Society). Kongressen arrangeras i Munchen den 23-24 november 2018. Sammanfattningen behandlar interimsresultat från en Europeisk multicenterstudie om knäimplantatet Episealer® och den kommer presenteras av Dr. med. Johannes Holz från OrthoCentrum i Hamburg.

”Vi är mycket glada över att kliniska resultat från användningen av knäimplantatet Episealer® kommer presenteras vid detta fokusmöte. Detta bidrar ytterligare till det genuina intresse i vår teknologi som vi upplever just nu”, säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Taggar:

Om oss

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.