Avnotering av Epsilon-aktien och tvångsinlösen

Avnotering av Epsilon-aktien och tvångsinlösen Danir AB ("Danir") meddelade den 5 mars 2003 att Danirs offentliga erbjudande till aktieägarna i Epsilon AB ("Epsilon") accepterats i sådan utsträckning att Danir avser fullfölja erbjudandet och tvångsinlösa resterande aktier. Efter den förlängda anmälningstidens utgång meddelades den 24 mars 2003 att Danirs innehav i Epsilon uppgår till 97,8 procent av rösterna och 97,5 procent av kapitalet. Efter samråd med Stockholmsbörsen, har styrelsen för Epsilon ansökt hos börsen om avnotering av Epsilon-aktien från och med den 22 april 2003. Detta innebär att sista dag för handel i Epsilon-aktien på börsen blir den 17 april 2003. Styrelsen för Danir har påkallat tvångsinlösen av resterande minoritetsaktier i Epsilon. Information om tvångsinlösenförfarandet kommer inom kort att skickas till aktieägarna i Epsilon . Malmö den 10 april 2003 Epsilon AB (publ) Styrelsen Epsilon är en ledande leverantör av kvalificerade konsulttjänster inom högteknologisk produktutveckling och har närmare 1 000 medarbetare. Genom att utveckla produkter och koncept från idé till marknad, flyttar Epsilon fram sina kunders marknadspositioner. Epsilon är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. (www.epsilongroup.net) För ytterligare information kontakta: · Mats Boström, VD Epsilon AB (publ), tel. 0703 - 79 07 45 · Anders Johnsson, VD Danir AB, tel. 0703-79 13 74 · ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT01010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT01010/wkr0002.pdf

Om oss

Utifrån en ny syn på konsultrollen erbjuder Epsilon ett brett urval av expertis inom teknik och systemutveckling. Med en organisation som är nyfiken, alert och flexibel skapar vi lösningar som tillför våra kunder och medarbetare betydande växtkraft, både på kort och lång sikt.

Dokument & länkar