Epsilon får miljonorder inom Automotive

Epsilon får miljonorder inom Automotive Epsilon har fått en order från Tower Automotive gällande ett personvagnsprojekt med Volvo i Gent som slutkund. - Detta är en strategiskt viktig order för Epsilon och visar att vår kompetens är efterfrågad också på den europeiska marknaden, säger Staffan Andersson vd Epsilon AB. Epsilon ska för Towers räkning utföra en SE-fas (Simultaneous Engineering) av ett nytt personvagnsprojekt för Volvo. Epsilons kompetens inom SE är i världsklass. I nära samarbete med Volvos konstruktörer ska Epsilon arbeta fram ett beslutsunderlag för fortsatt utveckling av modellen. Epsilon har ansvaret för beredning och simulering. - Under pågående utvecklingsarbete testar vi och beräknar för att se hur lösningarna effektivast och lönsammast ska kunna passa in i framtida produktion. Genom att vi är med så tidigt i processen sparas både tid och pengar, säger Ingemar Andréasson, vd Epsilon Industrikonstruktioner AB. Epsilons satsning på högteknologisk produktutveckling har förstärkts under våren med drygt 20 nyckelpersoner från f d ABB i Olofström. Dessa medarbetare har alla en specialistkompetens inom SE. Tower Automotive är en ledande leverantör till den internationella Automotiveindustrin inom utvecklingen av bärande konstruktioner och karosser. Uppdraget är löpande och sträcker sig initialt över hösten och vintern 2002-2003. Ordervärdet beräknas till mellan två och tre miljoner kronor. Epsilon är en ledande leverantör av kvalificerade konsulttjänster inom högteknologisk produktutveckling och har drygt 1 000 medarbetare. Genom att utveckla produkter och koncept från idé till marknad, flyttar Epsilon fram sina kunders marknadspositioner. Epsilon är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. (www.epsilongroup.net) För ytterligare information, kontakta: · Staffan Andersson, vd Epsilon AB, mobil 0703-27 39 00 · Ingemar Andréasson, vd Epsilon Industrikonstruktioner AB, mobil 0703- 79 14 68 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/16/20020916BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/16/20020916BIT00250/wkr0002.pdf

Om oss

Utifrån en ny syn på konsultrollen erbjuder Epsilon ett brett urval av expertis inom teknik och systemutveckling. Med en organisation som är nyfiken, alert och flexibel skapar vi lösningar som tillför våra kunder och medarbetare betydande växtkraft, både på kort och lång sikt.

Dokument & länkar