Epsilon förvärvar Sigma CadSupport

Report this content

Epsilon förvärvar Sigma CadSupport - stärker tjänsteutbudet inom teknisk IT -Genom förvärvet kan vi tillgodogöra oss intäkts- och kostnadssynergier och bredda IT-innehållet i våra tjänster. Samtidigt räknar vi med ett tillskott i vinst per aktie, säger Staffan Andersson, vd Epsilon AB. Sigma CadSupport är ett ledande tjänsteföretag specialiserat på cad- teknologi, dokumenthantering och visualisering. Hälften av bolagets intäkter avser leverans av system och verktyg till ingenjörer, hälften av konsulttjänster för att stödja kundernas processer. Sigma CadSupport har kontor i Malmö, Stockholm och Göteborg. Bolaget omsatte 44 Mkr (2001) och har drygt 30 medarbetare. Epsilon är stora användare av cad-system och säljer konsulttjänster för att effektivera kundernas processer inom högteknologisk produktutveckling. Förvärvet av Sigma CadSupport *) skapar intäktssynergier eftersom tjänsteutbudet kan breddas och den samlade kundbasen ökar. Vidare finns kostnadssynergier genom att Epsilon kan kanalisera sina cad- inköp via Sigma CadSupport. Styrelseordföranden Dan Olofsson är via Danir AB huvudaktieägare i Sigma. Med hänsyn till detta har Epsilons styrelse funnit det lämpligt att framlägga förvärvet för beslut på extra bolagsstämma i Sigmahuset, Dockplatsen 1, Malmö den 17 oktober 2002 kl 18.00. Beslutsunderlag för detta finns tillgängligt på www.epsilongroup.net från och med den 3 oktober 2002. Häri ingår en oberoende sk fairness opinion från Ernst & Young beträffande prissättningen. Köpeskillingen uppgår till 10 Mkr. Sigma CadSupport redovisar de senaste fem åren ett genomsnittligt resultat om 3 Mkr före skatt. Innevarande årsprognos uppgår till ett nollresultat, med negativt resultat under första halvåret och positivt resultat under andra halvåret. Epsilons bedömning är att förvärvet under kommande tolv månader kommer att medföra en ökad vinst per aktie om 0,09 kr (10 års goodwillavskrivning). Exklusive goodwillavskrivningar uppgår den ökade vinsten per aktie till 0,18 kr. Epsilon är en ledande leverantör av kvalificerade konsulttjänster inom högteknologisk produktutveckling och har ca 1 000 medarbetare. Genom att utveckla produkter och koncept från idé till marknad, flyttar Epsilon fram sina kunders marknadspositioner. Epsilon är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. (www.epsilongroup.net) För ytterligare information, kontakta: Staffan Andersson, vd Epsilon AB, mobil 0703-27 39 00 Anders Larsson, vd Sigma CadSupport, mobil 0703-79 08 31 *) Köpet av Sigma CadSupport sker genom förvärv av deras moderbolag Sigma KomIN vars enda tillgång utgörs av Sigma CadSupport. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20021001BIT00800/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20021001BIT00800/wkr0002.pdf

Dokument & länkar