Epsilon levererar produktionsutrustning till Volvo

Epsilon levererar produktionsutrustning till Volvo Epsilon ab har fått en order på produktionsutrustning, PLC (programmering av styrenheter) och robotprogrammering från Volvo, Finnveden och EBP, de båda sistnämnda är underleverantörer till Volvo. -Det är en betydelsefull order för Epsilon, menar Staffan Andersson, vd Epsilon ab. Volvo är en viktig kund och ordern visar att vår satsning på spetskompetens inom affärsområdet Automotive varit rätt. Epsilons satsning på högteknologisk produktutveckling har under våren resulterat i att kompetensen inom PLC och robotprogrammering förstärkts. Epsilon har anställt ett antal nyckelpersoner i samband med att ABB lade ner sin verksamhet i Olofström. De nya medarbetarna, ca 20 personer, bildar en ny enhet inom Epsilons dotterbolag Epsilon Industrikonstruktioner ab och är placerade i Olofström. -När det gäller produktionsutrustningen levererar Epsilon direkt till Volvo och tillverkningen har redan kommit igång, säger Ingemar Andréasson, vd vid Epsilon Industrikonstruktioner ab. -Vi räknar med att alla nyanställda är på plats från och med september och kommer då att ha full sysselsättning från start. Målet är att effektivisera verksamheten för framtagande av produktionsutrustningar, för att mer kostnadseffektivt möta det ökade trycket från länder som t ex Polen, Sydafrika och Indien. -Denna satsning, tillsammans med ett ökat antal förfrågningar från såväl tidigare kunder som nya, innebär att vi avser nyanställa även under hösten. Den nya enheten inom Epsilon Industrikonstruktioner bedöms få en omsättning på 40-50 Mkr det första året och antalet anställda beräknas uppgå till 30-40 personer. Det sammanlagda ordervärdet från Volvo, Finnveden och EBP beräknas till ca 3 Mkr. Epsilon är en ledande leverantör av kvalificerade konsulttjänster inom högteknologisk produktutveckling och har närmare 1 000 medarbetare. Genom att utveckla produkter och koncept från idé till marknad, flyttar Epsilon fram sina kunders marknadspositioner. Epsilon är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. (www.epsilongroup.net) För ytterligare information, kontakta: · Staffan Andersson, vd Epsilon ab, mobil 0703-27 39 00 · Ingemar Andréasson, vd Epsilon Industrikonstruktioner ab, mobil 0703- 79 14 68 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/22/20020720BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/22/20020720BIT00020/wkr0002.pdf

Om oss

Utifrån en ny syn på konsultrollen erbjuder Epsilon ett brett urval av expertis inom teknik och systemutveckling. Med en organisation som är nyfiken, alert och flexibel skapar vi lösningar som tillför våra kunder och medarbetare betydande växtkraft, både på kort och lång sikt.

Dokument & länkar