Epsilon utvecklar produktionsteknik för etanolutvinning ur cellulosa

Epsilon utvecklar produktionsteknik för etanolutvinning ur cellulosa Epsilon är ett av de utvalda företag som står bakom en pilotanläggning för etanolproduktion ur cellulosa. - Det är hedrande att få vara med och ta fram en internationell industristruktur för utveckling av alternativa bränslen, säger Staffan Andersson, vd Epsilon AB. Transportsektorn inom EU är i dag till 98 procent beroende av olja, dessutom förväntas person- och godstransporter öka. Som ett led i den svenska energipolitiken har Energimyndigheten avsatt 112 miljoner SEK för framtagning och utveckling av alternativa bränslen. Pilotanläggningen, som uppförs i Örnsköldsvik, blir unik och kommer att utgöra en bas för svensk utveckling av etanolproduktion med cellulosa som råvara. - Det finns idag ingen liknande anläggning någonstans i världen. Sverige kan här utveckla en internationellt ledande kompetens inom området, menar Kjell Strandberg, ansvarig för uppdraget och placerad vid Epsilons kontor i Skellefteå. Epsilons uppdrag består av mekanik- och rörprojektering för hela anläggningen och utförs vid Epsilons Skellefteåkontor. Epsilon har tidigare varit med i förprojekteringen och tog hem det slutliga uppdraget i konkurrens med stora internationella bolag. Ordervärdet beräknas till ca tre miljoner SEK. Det är Etek Etanolteknik AB som uppför och ska driva anläggningen. Bakom Etek står bl.a. Skellefteå Kraft AB, Övik Energi AB, Luleå Energi AB, AB Pite Energi och Umeå Energi AB. Epsilon är en ledande leverantör av kvalificerade konsulttjänster inom högteknologisk produktutveckling och har drygt 1 000 medarbetare. Genom att utveckla produkter och koncept från idé till marknad, flyttar Epsilon fram sina kunders marknadspositioner. Epsilon är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. (www.epsilongroup.net) För ytterligare information, kontakta: Staffan Andersson, vd Epsilon AB, mobil 0703-27 39 00 Kjell Strandberg, uppdragsansvarig Epsilon Tekno AB, tel 0910-71 53 40 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020925BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020925BIT00310/wkr0002.pdf

Om oss

Utifrån en ny syn på konsultrollen erbjuder Epsilon ett brett urval av expertis inom teknik och systemutveckling. Med en organisation som är nyfiken, alert och flexibel skapar vi lösningar som tillför våra kunder och medarbetare betydande växtkraft, både på kort och lång sikt.

Dokument & länkar