Epsilons extra bolagsstämma godkände förvärv av Sigma CadSupport

Report this content

Epsilons extra bolagsstämma godkände förvärv av Sigma CadSupport Epsilons extra bolagstämma tillstyrkte på torsdagen förvärvet av Sigmas dotterbolag Sigma CadSupport AB. - Förvärvet gör oss bredare i vårt tjänsteutbud samtidigt som det ger såväl intäkts- som kostnadssynergier, säger Staffan Andersson, vd Epsilon AB. Den extra bolagsstämman hölls på huvudkontoret i Malmö i direkt anslutning till Sigmakoncernens egna extra bolagsstämma. Även där biföll stämman beslutet. Förvärvet innebär att Epsilon köper samtliga aktier i Sigmas dotterbolag Sigma Kom In AB. Sigma Kom In har ingen egen verksamhet utan utgör endast moderbolag till Sigma CadSupport AB. Köpeskillingen för aktierna i Sigma Kom In AB uppgår till 10 Mkr. Bolaget har drygt trettio anställda och förväntas i år omsätta ca 44 Mkr. Överlåtelseavtalet innehåller sedvanliga garantier och villkor i övrigt som Epsilons styrelse bedömer som marknadsmässiga. Epsilon är en ledande leverantör av kvalificerade konsulttjänster inom högteknologisk produktutveckling och har ca 1 000 medarbetare. Genom att utveckla produkter och koncept från idé till marknad, flyttar Epsilon fram sina kunders marknadspositioner. Epsilon är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. (www.epsilongroup.net) För ytterligare information, kontakta: Staffan Andersson, vd Epsilon AB, mobil 0703-27 39 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00010/wkr0002.pdf

Dokument & länkar