Epsilons extra bolagsstämma godkände förvärv av Sigma CadSupport

Epsilons extra bolagsstämma godkände förvärv av Sigma CadSupport Epsilons extra bolagstämma tillstyrkte på torsdagen förvärvet av Sigmas dotterbolag Sigma CadSupport AB. - Förvärvet gör oss bredare i vårt tjänsteutbud samtidigt som det ger såväl intäkts- som kostnadssynergier, säger Staffan Andersson, vd Epsilon AB. Den extra bolagsstämman hölls på huvudkontoret i Malmö i direkt anslutning till Sigmakoncernens egna extra bolagsstämma. Även där biföll stämman beslutet. Förvärvet innebär att Epsilon köper samtliga aktier i Sigmas dotterbolag Sigma Kom In AB. Sigma Kom In har ingen egen verksamhet utan utgör endast moderbolag till Sigma CadSupport AB. Köpeskillingen för aktierna i Sigma Kom In AB uppgår till 10 Mkr. Bolaget har drygt trettio anställda och förväntas i år omsätta ca 44 Mkr. Överlåtelseavtalet innehåller sedvanliga garantier och villkor i övrigt som Epsilons styrelse bedömer som marknadsmässiga. Epsilon är en ledande leverantör av kvalificerade konsulttjänster inom högteknologisk produktutveckling och har ca 1 000 medarbetare. Genom att utveckla produkter och koncept från idé till marknad, flyttar Epsilon fram sina kunders marknadspositioner. Epsilon är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. (www.epsilongroup.net) För ytterligare information, kontakta: Staffan Andersson, vd Epsilon AB, mobil 0703-27 39 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00010/wkr0002.pdf

Dokument & länkar