EQT förvärvar Com Hem från TeliaSonera

EQT förvärvar Com Hem från TeliaSonera EQT Northern Europe har träffat avtal med TeliaSonera om att förvärva Com Hem AB, Sveriges ledande kabel-TV operatör, för en köpesumma om SEK 2 150 miljoner. Förvärvet är villkorat av att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Com Hem är den ledande kabel-TV operatören i Sverige och tillhandahåller sitt baspaket inom kabel-TV till 1,4 miljoner hushåll. Com Hem erbjuder även cirka 70 betal-TV och pay-per-view kanaler i ett nät som till 90% är uppgraderat för digitala TV sändningar. Efter nyligen genomförda investeringar i kabelnätet erbjuder Com Hem bredbandstjänster till mer än 500 000 hushåll. I december 2002 hade Com Hem 72 000 bredbandskunder. Com Hems nettoförsäljning under 2002 uppgick till SEK 1 071 miljoner. Com Hem har cirka 250 anställda och dess huvudkontor ligger i Stockholm. "Com Hem är marknadsledare i en attraktiv sektor. Com Hem har, genom sin ledande teknologi och sitt starka produkterbjudande inom såväl kabel-TV som bredbandstjänster, goda möjligheter att väsentligt öka sina intäkter. Vår avsikt är att fortsätta utvecklingen av Com Hems kabel-TV erbjudande, investera i och utveckla bredbandstjänsterna samt lansera nya produkter och tjänster", säger Thomas von Koch, partner på EQT Partners, investeringsrådgivare till EQT fonderna. Genom sitt tidigare ägande av StjärnTV, en ledande svensk kabel-TV operatör som EQT Scandinavia I 1999 sålde till UPC, fick EQT stor erfarenhet av den svenska kabel-TV industrin. EQT har därför goda förutsättningar att, som aktiv ägare, bistå ledningen i Com Hem i vidareutvecklingen av Com Hem. Bengt Halse, VD i Saab, kommer att utses till ordförande i styrelsen för Com Hem. Kontaktpersoner: Thomas von Koch, Partner, EQT Partners AB, 08-440 53 00 Håkan Johansson, Partner, EQT Partners AB, 08-440 53 00 EQT is a group of private equity funds with equity commitments exceeding EUR 3 billion. EQT Partners, acting as investment advisor to all EQT funds, has offices in Stockholm, Copenhagen, Helsinki and Munich. EQT realises its business concept by acquiring and developing high-quality medium sized companies in Northern Europe. EQT serves as an active owner and works in close co-operation with the management of the companies it acquires, to develop and implement value-enhancing strategies. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00220/wkr0002.pdf

Om oss

EQT en differentierad investeringsfirma med mer än 62 miljarder euro i rest kapital och omkring 41 miljarder euro i förvaltat kapital i 19 aktiva fonder. EQT-fonderna har portföljbolag i Europa, Asien och USA med en total omsättning på cirka 21 miljarder euro och 127 000 anställda. EQT arbetar med sina portföljbolag för att uppnå en hållbar tillväxt, operationell effektivitet och marknadsledande position. Mer info: www.eqtgroup.comFölj EQT på Twitter och LinkedIn

Prenumerera

Dokument & länkar