EQT förvärvar majoriteten i säkerhetsföretaget Bewator

Report this content

EQT förvärvar majoriteten i säkerhetsföretaget Bewator EQT Finland har tecknat avtal om förvärv av Bewator, en av Europas ledande leverantörer av produkter och system inom området passerkontroll. EQT-fondens ägarandel kommer att uppgå till 70%. Företagets ledning kommer att investera vid sidan av EQT och tidigare huvudägarna Rune Andersson och Bo Lundquist som tillsammans kommer att kvarstå med en minoritet om 30% via bolag. Bewator utvecklar, tillverkar och säljer ett komplett produktutbud inom passer- och videokontroll för säkerhetsinstallatörer under varumärket Bewator och passerkontroll för parkering under varumärket Cale. Företaget har ett av den europeiska säkerhetsmarknadens mest beprövade program, från kodlås till integrerade säkerhetssystem. Bolaget satsar på aktiv produktutveckling med bl.a. 45 utvecklingsingenjörer i Sverige och Storbritannien. Säljbolag finns i Belgien, Nederländerna och Tyskland och produkterna marknadsförs i mer än 45 länder. Bewator har en årlig omsättning på drygt 500 miljoner SEK och cirka 275 anställda. Bewator är ett väletablerat företag som verkar i ett attraktivt tillväxtsegment i säkerhetsindustrin. Med sitt ledande produktutbud har företaget goda tillväxtmöjligheter samt potential att stärka sin marknadsposition. EQT avser att stödja bolaget i dess framtida tillväxtstrategi genom att fortsätta att investera i produktutveckling, marknadsföring och kompletteringsförvärv. "Bewator har sedan vårt förvärv av företaget för drygt sju år sedan mer än fyrdubblat sin omsättning inom kärnverksamheten. Genom den nya ägarstrukturen skapas finansiella förutsättningar för fortsatt kraftig expansion" kommenterar Rune Andersson, ordförande inom Mellby Gård koncernen som kommer att äga drygt 25% av det framtida Bewator. "Bewator är ett attraktivt företag i en spännande bransch. Bolaget har nyligen framgångsrikt lanserat produkter med stor tillväxtpotential och vi ser fram emot att samarbeta med Bewators ledning samt de tidigare huvudägarna Rune Andersson och Bo Lundquist i företagets fortsatta utveckling" säger Fredrik Åtting, Partner på EQT Partners. VD och Koncernchef är Bo Kastensson: "Den internationella säkerhetsmarknaden är inne i en snabb omstrukturering med stora krav på att utnyttja ny informationsteknik och integration med bl.a. byggautomation. Marknaden är fortfarande fragmenterad och Bewator har ambitionen att vara en av de marknadsledande aktörerna. Vi ser det därför som ett avstamp till en aktiv tillväxtfas att få EQT som huvudägare med deras erfarenhet, finansiella styrka och kontaktnät." Avtalet förutsätter godkännande av konkurrensmyndigheter i berörda länder. Kontakter: Fredrik Åtting, EQT Partners AB, 08-440 53 00 Caroline Rosén, EQT Partners AB, 08-440 53 37 Bo Kastensson, Bewator Group AB, 08-627 00 95 EQT består av ett antal fonder som disponerar drygt EUR 3 miljarder. EQT Partners agerar som investeringsrådgivare åt alla EQTs fonder och har kontor i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och München. EQT förverkligar sin affärsidé genom att förvärva företag i norra Europa och utvecklar dessa genom att vara en aktiv ägare som agerar i nära samarbete med företagsledningen i de förvärvade företagen för att utveckla och implementera värdeskapande strategier. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT00250/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT00250/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar