Ericsson ändrar antalet underliggande B-aktier för amerikanska depåbevis till 1:10

Report this content
Ericssons styrelse har beslutat att ändra antalet underliggande B-aktier för amerikanska depåbevis (ADSs). Ändringen beräknas träda i kraft den 23 oktober 2002.
En ny så kallad ADS kommer att utfärdas i utbyte mot tio utestående depåbevis. Efter bytet kommer således ett depåbevis att representera tio underliggande B-aktier. Detta kommer att leda till en teknisk prisjustering av depåbeviset i nivå med förändringen. I dag representerar ett depåbevis en B-aktie.


Ericssons styrelse har beslutat att genomföra denna förändring för att uppfylla noteringskraven på Nasdaq. Innehavarna av depåbevis kommer inte att behöva betala för bytet.


Efter förändringen kommer depåbevisen att handlas under symbolen "ERICD" under 20 dagar för att investerare ska göras medvetna om förändringen. Efter dessa 20 dagar kommer symbolen att återgå till "ERICY".
 
Förändringen kommer att minska antalet utestående depåbevis från cirka 1,7 miljarder till cirka 170 miljoner. Citibank, N.A., som är depåbank, kommer att kontakta nuvarande innehavare av depåbevis och redogöra för hur inbytet kommer att gå till. Innehavare av depåbevis kommer att  kompenseras för innehav som inte uppgår till tio eller är jämt delbart med tio.

Prenumerera