Ericsson återköper samtliga C-aktier för Aktiesparplan 2003

Som en del i förberedelserna för Aktiesparplan 2003 för anställda återköper Ericsson de tidigare utgivna C-aktierna för att utöka antalet egna aktier.
Styrelsen för Telefonaktiebolaget LM Ericsson beslöt den 28 april 2003 att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, rikta ett förvärvserbjudande till samtliga ägare av C-aktier i Ericsson, det vill säga till Nordinvest AB, ett dotterbolag till AB Industrivärden och Investor AB. Erbjudandet utgjorde ett led i inrättandet av Ericssons Aktiesparplan 2003 och omfattade samtliga 158 miljoner C-aktier som Ericsson har givit ut.
Ericsson har idag förvärvat samtliga 158 miljoner aktier som omfattades av erbjudandet och har erlagt en total köpeskilling om SEK 158 435 158.


Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har 99 000 anställda, 54 000 beviljade patent och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2019 uppgick till 227 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com.

Prenumerera