Ericsson förnyar lånefacilitet till år 2007

Ericsson har undertecknat en lånefacilitet om USD 1 miljard med sina närmaste relationsbanker. Den nya faciliteten förfaller år 2007 och säkerställer därmed Ericssons behov av den här typen av faciliteter för de nästkommande åren.
Telefonaktiebolaget LM Ericsson har undertecknat en lånefacilitet om USD 1 miljard med sina närmaste relationsbanker. Den nya faciliteten kommer att ersätta den idag existerande faciliteten på USD 1 miljard vilken förfaller i sin helhet september 2004. Den nya faciliteten, med förfall i september 2007, träder i kraft när den existerande förfaller, och är strukturerad som en bekräftad facilitet, kallad "Forward Start Agreement" ("FSA").


Faciliteten koordinerades av ABN AMRO, Citigroup, Nordea och SEB Merchant Banking. Följande banker deltar också i faciliteten: BNP Paribas, Crédit Agricole Indosuez, Deutsche Bank,  Goldman Sachs Credit Partners L.P., HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, Svenska Handelsbanken och Swedbank.


Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.
 
 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA
 
James Borup, Ericsson Communications
Telefon: +46 70 590 92 61, +46 8 719 6992
E-post: james.borup@ericsson.com
 
Lotta Lundin, Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 8 719 0000
E-post: lotta.lundin@ericsson.com
 
 

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har 99 000 anställda, 54 000 beviljade patent och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2019 uppgick till 227 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com.

Prenumerera