Ericsson kommenterar Standard & Poor's nya kreditvärdering

Report this content
Kreditinstitutet Standard & Poor's har idag nedgraderat den långsiktiga kreditvärderingen av Ericsson från BBB- till BB+, samtidigt som de behåller sin kreditbevakning tills nyemissionen är avslutad. Standard & Poor's kreditvärdering är nu i linje med den värdering som görs av Moody's Investor Services. Nedgraderingen har ingen effekt på Ericssons nyemission.
"Denna nedgradering påverkar inte vår nyemission. Som vi har sagt tidigare så är garantiavtalen med våra banker oförändrade och en grupp av våra huvudägare ger oss fortsatt stöd", säger Michael Treschow, Ericssons styrelseordförande.


Som angavs den 26 juli förändras inte garantiavtalen även om företagets kreditvärdering sjunker till BB av Standard & Poor's eller Ba3 av Moody's Investor Services.


"Vi bedömer det som osannolikt att vår kreditvärdering skulle sjunka ytterligare två steg innan nyemissionen är avslutad och vi är fortsatt övertygade om att den kommer att genomföras som planerat", säger Michael Treschow.


I likhet med Moody's har Standard & Poor's uppgivit att de förväntar fastställa den nya värderingen när nyemissionen är avslutad, förutsatt att Ericssons nuvarande kreditprofil kvarstår.


Flera kreditinstitut har systematiskt minskat sina värderingar av marknaden för kommunikationsutrustning. Ericsson anser att Standard & Poor's beslut är relaterat till deras allmänna syn på marknaden.


Standard & Poor's beslut medför ökade räntekostnader på cirka 55 miljoner kronor per år.


Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.
 

Prenumerera