Ericsson och Skandia bildar nytt bolag

Ericsson och Skandia bildar nytt bolag Ericsson och Skandia bildar ett nytt bolag, Alleato AB, inom områdena trygghet, säkerhet och hälsa. Alleato AB kommer att ägas till lika delar av de båda företagen, med Huddinge Universitetssjukhus som minoritetsägare. Alleato använder en ny teknik för att globalt erbjuda tjänster inom områdena trygghet, säkerhet och hälsa, bland annat med syfte att människor ska kunna bo kvar längre i hemmet under trygga och säkra förhållanden. Alleato ska även utveckla nya vårdlösningar. Tjänsterna inom området trygghet och säkerhet innefattar bland annat fjärrstyrda lås och dörrar, brandlarm, inbrottslarm och fuktsensorer. Inom området hälsa kommer Alleato exempelvis att erbjuda enklare sjukvård på distans, användning av hälsoindikatorer, trygghetstjänster och stöd för omvårdnad av äldre. Huddinge Universitetssjukhus, som går in som minoritetsägare, kommer att tillföra bolaget kunnande och tillgång till utvecklingsmiljöer för att skapa nya lösningar för framtidens sjukvård. Alleato, som initierats av Ericsson Business Innovation och utvecklats vidare tillsammans med Skandia, använder en teknik med standardiserade och öppna plattformar. Detta innebär att de som köper tjänster inte behöver binda sig till en enda leverantör. Tekniken bygger på flexibla moduler som skapar utrymme för utveckling och förändring i framtiden. För att skapa ett stort tjänsteutbud kommer Alleatos infrastruktur, som baseras på den öppna standarden Open Services Gateway initiative (OSGi), att vara tillgänglig för oberoende serviceleverantörer som vill certifiera sina tjänster tekniskt och funktionellt. Certifieringen ska säkerställa tjänsteutbudets kvalitet. Inom Alleato startas även ett s k Partner Program för att stödja entreprenörer med idéer inom verksamhetsområdet. - Ericsson är en av grundarna och initiativtagarna till den öppna standarden OSGi som Alleato tjänster är baserade på. Ericsson ska inom Alleato verka som systemleverantör och systemintegratör. En betydande marknad i form av nyttotjänster kommer att förverkligas i och med de tjänster som Alleato kan erbjuda, säger Ericssons VD och koncernchef Kurt Hellström. - Vi ser detta som ett naturligt steg för att utveckla service och tjänster inom till exempel SkandiaLifeline. Med hjälp av den senaste teknologin och nya sparlösningar skapar Skandia förutsättningar för nya attraktiva finansieringsformer för olika skeden i livet, säger Lars-Eric Peterson, VD och koncernchef i Skandia. Styrelseordförande i det nya bolaget blir Jan Wangärd, VD SkandiaNetline, och verkställande direktör blir Bo Nielsen, som ansvarat för projektet inom Ericsson Business Innovation. Ericsson är den ledande leverantören av kommunikationslösningar. Våra innovationer inom mobilitet och Internetkommunikation skapar grunden för en ny era inom mobilt Internet. Ericsson erbjuder helhetslösningar som omfattar allt från system och tillämpningar till mobiltelefoner och andra kommunikationshjälpmedel. Med mer än 100 000 anställda i 140 länder, förenklar Ericsson kommunikationen för kunder över hela världen. Läs mer på http://www.ericsson.se/pressroom FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Mikael Widell, Director Media Relations Ericsson Corporate Communications Tel: 08-719 58 89, 070-311 99 60, E-post: mikael.widell@lme.ericsson.se Birgitta Hammarström, presschef Skandia Tel: 08-788 27 55, 070-378 27 55 E-post: birgitta.hammarstrom@skandia.se Thorbjörn Ekström, vVD Huddinge Universitetssjukhus Tel: 08-585 860 60, 070-450 77 69 E-post: thorbjorn.ekstrom@staben.hs.sll.se Om SkandiaNetline SkandiaNetline är ett nytt affärsområde som ska skapa en effektiv plattform för olika sorters förmånspaket. Detta omfattar bland annat hälsa, sjukvård, kompetensförsäkring, pensioner och pensionsadministration. Om Ericsson Business Innovation Ericsson Business Innovation AB bildades i juli 2000 etablerar för närvarande lokala innovations centra i ett flertal länder för att ge support till innovativa affärsideer och deras utveckling. Ericsson Business Innovations uppgift är att initiera och utveckla affärsideer med potential att bli nya delar av Ericsson framtida kärnverksamhet. Ericsson Business Innovation har redan investerat i ett flertal företag inklusive Wireless Car (ett Joint Venture med Volvo och Telia), Connect Things Inc. (bar-code teknik för Internet), och Terraplay Systems AB (system för höghastighets multi-player spel via Internet).

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com

Prenumerera

Dokument & länkar