Ericsson säljer testutrustning för 750 miljoner USD

Ericsson säljer testutrustning för 750 miljoner USD Som ett led i Ericssons förvaltning av tillgångar har Ericsson tecknat ett sale-lease-backavtal avseende testutrustning för 750 miljoner USD. Överenskommelsen är ett bevis på Ericssons förmåga att frigöra kapital för användning i kärnverksamheten. Transaktionen är inte bonusgrundande. Överenskommelsen omfattar testutrustning, som används för att testa mjukvara, vid anläggningar i Sverige och USA. Utrustningen förvärvas av ett syndikat av finansiella institutioner vilka Ericsson hyr tillbaka utrustningen av. "Detta arrangemang är ännu ett framgångsrikt steg i vår strävan att frigöra kapital", säger Sten Fornell, Ericssons finansdirektör. Transaktionen genomförs före årets slut och förbättrar koncernens kassaställning med cirka 750 miljoner USD. Ericssons framtida nettovinst kommer ej att påverkas. Ericsson kommer även fortsättningsvis att sköta testutrustningen och personalen kommer inte att påverkas. Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag. Read more about Ericsson at http://www.ericsson.com/press FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA Åse Lindskog, presschef, Ericsson Tel: 0730-24 48 72; E-mail: ase.lindskog@lme.ericsson.se

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com

Prenumerera

Dokument & länkar