Ericsson tilldelar Compaq outsourcing kontrakt

Ericsson tilldelar Compaq outsourcing kontrakt Ericsson har skrivit kontrakt om outsourcing av IT-service och support till Compaq. Avtalet träder i kraft omedelbart och berör initialt 20 000 användare inom Ericssons Sverigebaserade bolag. Kontraktet värderas till över 1.3 miljarder kronor (150 MUSD) under en femårsperiod. Kontraktet beräknas minska de IT-relaterade kostnaderna med över 100 miljoner kronor (11.5 MUSD) per år för Ericsson. Outsourcingkontraktet följer på den avsiktsförklaring som undertecknades av Ericsson och Compaq i december 1999. Kontraktet går i linje med Ericssons strategi att fokusera på kärnverksamhet och utgör den första fasen av en global implementering. Initialt medför kontraktet en förflyttning av 170 personer från Ericsson till Compaq. Enligt avtalet blir Compaq ansvarig för IT-stöd i form av hårdvara, tjänster, drift samt support för samtliga PC arbetsplatser och printrar i de berörda Ericssonbolagen. - Avtalet med Compaq är en viktig del av Ericssons standardiseringsprogram. Våra kunder kräver att Ericssons produker och tjänster är lättillgängliga och för att uppnå flexibilitet i en global organisation fordras standardisering av IT-platformen, säger Håkan Liedman, ansvarig för IT-verksamheten inom Ericsson. Som en del av kontraktet kommer en stor mängd äldre hårdvara att bytas ut det första året. Compaq skall inledningsvis ersätta cirka 16 000 PCs inom Ericsson. - Outsourcing handlar idag om trovärdighet. För att få en väl fungerande global verksamhet måste hårdvara och service kombineras och Compaq fokuserar på detta. Compaq har 28,000 anställda i en global serviceorganisation som tillhandahåller best-in-class konsult- och outsourcingtjänster till ledande internationella företag, såsom Ericsson, säger Jeff Lynn, ansvarig för Professional Services, Compaq Corporation. Ericsson är den ledande leverantören i den nya telekomvärlden, med kommunikationslösningar där tele- och datateknik kombineras med frihet för användaren att vara mobil. Med över 100 000 medarbetare i 140 länder underlättar Ericsson kommunikationen för sina kunder - nätoperatörer, andra leverantörer av teletjänster, företag och konsumenter - över hela världen. Besök Ericssons Pressrum på: http://www.ericsson.se/pressroom FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Lars Östlund, Presschef, Ericsson Corporate Communications Tel 070-326 26 56, E-post lars.ostlund@lme.ericsson.se Håkan Liedman, Chief Information Officer, Ericsson Tel 08-585 301 44, E-post hakan.liedman@lme.ericsson.se Niklas Johnsson, Market Director, Compaq, Tel 070-666 5281 Om Compaq Compaq Computer Corporation, ett globalt Fortune 100-företag, är världens största leverantör av datasystem. Compaq utvecklar, tillverkar och marknadsför hårdvara, mjukvara, lösningar och tjänster - inklusive totala dator- och systemlösningar för stora företag - feltoleranta affärskritiska lösningar, kommunikationsprodukter, stationära och bärbara produkter samt persondatorer för konsumenten. Compaq säljer och servar produkter i mer än 200 länder - direkt till företag, genom ett nätverk av auktoriserade partners eller direkt till företag och konsumenter via Compaqs hemsida: www.compaq.se. Compaq marknadsför primärt sina produkter och tjänster till företagskunder, konsumenter, myndigheter samt inom utbildningssektorn. Compaq Computer AB etablerades 1987 och har sitt huvudkontor i Sundbyberg utanför Stockholm. Företagets produkter säljs genom ett nät av cirka 900 partners och försäljningsställen. Omsättningen för 1999 var 5,6 miljarder SEK. Varumärket och firman Compaq är registrerat vid U.S Patent and Trademark Office och i andra länder. Produktnamn nämnda i denna text kan vara inarbetade eller registrerade varumärken tillhörande respektive företag. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT01090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT01090/bit0002.pdf

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com

Prenumerera

Dokument & länkar