Ericssons extra bolagsstämma beslutade om ändring av röstvärdesskillnaden mellan A- och B-aktier

Vid extra bolagsstämma i Ericsson beslutade idag aktieägarna om ändring av röstvärdesskillnaden mellan A- och B-aktier. Efter ändringen berättigar en A-aktie till en röst och en B-aktie till en tiondels röst.
Stämman beslutade vidare om införande av ett omvandlingsförbehåll i bolagsordningen som innebär att en B-aktie skall kunna omvandlas till en A-aktie under perioden 20 september - 10 december 2004 av den som innehar en särskild omvandlingsrätt.


Vid stämman beslutades även om utgivande av omvandlingsrätter till innehavare av A-aktier. Den som är registrerad som ägare till A-aktie den 10 september 2004 skall tillföras en omvandlingsrätt för varje A-aktie. Varje omvandlingsrätt berättigar innehavaren att omvandla en B-aktie till en A-aktie under perioden 20 september - 10 december 2004.
 
Stämman beslutade slutligen att avslå Einar Hellboms förslag om att avskaffa A-aktierna.
 
Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.
 

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har 99 000 anställda, 54 000 beviljade patent och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2019 uppgick till 227 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com.

Prenumerera