Ericssons nyemissionsprospekt godkänt

Det amerikanska prospektet (F-3), som tidigare lämnats in till Securities and Exchange Commission (SEC) i USA med anledning av Ericssons föreslagna nyemission, är nu slutligt registrerat.
Vidare godkände Stockholmsbörsen idag det internationella prospektet. Efter Stockholmsbörsens godkännande avses det internationella prospektet registreras hos myndigheter i Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, London, Paris och Zürich samt i vissa andra länder.


Det internationella prospektet kommer att offentliggöras den 12 augusti genom annons i Svenska Dagbladet. Prospektet kommer att kunna laddas ner från www.ericsson.com/investors/rightsoffering2002.shtml från och med detta datum.


Nyemissionen kommer att följa den tidigare offentliggjorda tidplanen:


9 augusti                         
Ericssons aktier av serie A och serie B handlas exklusive rätt till deltagande i nyemissionen.
 
13 augusti                       
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, dvs de aktieägare och innehavare av ADS som är registrerade som ägare denna dag kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i nyemissionen.
 
15 augusti                       
Första dag för teckning och betalning av B-aktier och ADS. Första dag för handel i teckningsrätter berättigande till B-aktier och ADS.
 
27 augusti                       
Sista dag för handel i teckningsrätter berättigande till ADS samt för teckning och betalning av ADS.
 
29 augusti                       
Sista dag för handel i teckningsrätter berättigande till B-aktier.
 
3 september        
Sista dag för teckning och betalning av B- aktier.
 
Omkring 6 september                                 
Pressmeddelande om preliminär anslutningsgrad i nyemissionen.
Dokumentation om nyemissionen kommer att distribueras till direktregistrerade aktieägare och innehavare av amerikanska depåbevis, ADS,  som var registrerade som ägare på avstämningsdagen i samband med att teckningstiden inleds.

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com

Prenumerera