Ericssons nyemissionsprospekt godkänt

Report this content
Det amerikanska prospektet (F-3), som tidigare lämnats in till Securities and Exchange Commission (SEC) i USA med anledning av Ericssons föreslagna nyemission, är nu slutligt registrerat.
Vidare godkände Stockholmsbörsen idag det internationella prospektet. Efter Stockholmsbörsens godkännande avses det internationella prospektet registreras hos myndigheter i Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, London, Paris och Zürich samt i vissa andra länder.


Det internationella prospektet kommer att offentliggöras den 12 augusti genom annons i Svenska Dagbladet. Prospektet kommer att kunna laddas ner från www.ericsson.com/investors/rightsoffering2002.shtml från och med detta datum.


Nyemissionen kommer att följa den tidigare offentliggjorda tidplanen:


9 augusti                         
Ericssons aktier av serie A och serie B handlas exklusive rätt till deltagande i nyemissionen.
 
13 augusti                       
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, dvs de aktieägare och innehavare av ADS som är registrerade som ägare denna dag kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i nyemissionen.
 
15 augusti                       
Första dag för teckning och betalning av B-aktier och ADS. Första dag för handel i teckningsrätter berättigande till B-aktier och ADS.
 
27 augusti                       
Sista dag för handel i teckningsrätter berättigande till ADS samt för teckning och betalning av ADS.
 
29 augusti                       
Sista dag för handel i teckningsrätter berättigande till B-aktier.
 
3 september        
Sista dag för teckning och betalning av B- aktier.
 
Omkring 6 september                                 
Pressmeddelande om preliminär anslutningsgrad i nyemissionen.
Dokumentation om nyemissionen kommer att distribueras till direktregistrerade aktieägare och innehavare av amerikanska depåbevis, ADS,  som var registrerade som ägare på avstämningsdagen i samband med att teckningstiden inleds.

Prenumerera