Hovrätten fastställer dom i skatterättegång

Svea hovrätt har idag frikänt samtliga tidigare och nuvarande Ericsson anställda på alla punkter för försvårande av skattekontroll, i det åtal som väcktes av Ekobrottsmyndigheten 2004.


Henry Sténson, informationsdirektör, Ericsson säger: "Vi är mycket glada att alla åtalade har blivit frikända av Svea hovrätt och att vi nu kan lämna det här bakom oss. Förundersökningen som ledde till det här åtalet påbörjades för över sex år sedan. Vi har hela tiden varit övertygade om att de åtalade varit oskyldiga till försvårande av skattekontroll och det visar sig nu att vi haft rätt."
 
Information till redaktionen


Ericssons kommentarer med anledning av åtalet för försvårande av skattekontroll:
http://www.ericsson.com/ericsson/news/doc/prosecution_sv.pdf


Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom 2G och 3G och är störst i världen inom drift och underhåll av mobilnät, en position som givit Ericsson förtroendet att ansvara för driften av nät med drygt 195 miljoner användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni samt bredband. Dessutom erbjuder Ericsson lösningar inom multimedia för operatörer, företag och utvecklare. Genom det samägda bolaget Sony Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.
 
Ericsson närmar sig sin vision "kommunikation för alla" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 70 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2007 på 188 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm och NASDAQ.
 
För mer information, se www.ericsson.com eller www.ericsson.mobi


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA


Ericssons pressavdelning
Telefon: +46 8 719 69 92
E-post: press.relations@ericsson.com


Prenumerera

Dokument & länkar