Inbjudan till pressträff i anslutning till Ericssons extra bolagsstämma

Ericsson bjuder in till pressträff med styrelsens ordförande Michael Treschow i anslutning till den extra bolagsstämman 31 augusti 2004.
Pressträffen börjar direkt efter att bolagsstämman avslutats och äger rum i Berwaldhallens presskafé, Stockholm. Medverkande är styrelsens ordförande Michael Treschow.


Bolagsstämman startar kl 17.30 i Berwaldhallen. Aktieägarna i Telefonaktiebolaget LM Ericsson har kallats till extra bolagsstämma för att fatta beslut om ändring av röstvärdesskillnaden mellan A- och B-aktierna.
 
Föranmälan fordras. Media ombedes vänligen anmäla sig till Anne-Marie von Arbin, telefon: 08-719 0107, e-post: anne-marie.von.arbin@ericsson.com senast den 30 augusti kl 15:00.


Finansanalytiker och investerare ombedes vänligen anmäla sig till Heléne Rickeby, telefon: 08-719 1790, e-post: helene.rickeby@ericsson.com senast den 30 augusti kl 15:00.
 
Viktig information rörande bild- och ljudupptagning på bolagsstämman


Det är stämmodeltagarna som bestämmer huruvida bild- och ljudupptagning från bolagsstämman ska tillåtas. Därför kommer inga kameror eller bandspelare att tillåtas inne i Berwaldhallen såvida inte aktieägarna ger sin tillåtelse. Tidigare år har stämmodeltagarna sagt nej till bild- och ljudupptagning från bolagsstämman.


Under pressmötet är bild- och ljudupptagning tillåtna.
 
Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.


Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har 99 000 anställda, 54 000 beviljade patent och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2019 uppgick till 227 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com.

Prenumerera