Omvandling av B-aktier till A-aktier i Ericsson

I den tredje omvandlingsomgången har 47.750.436 B-aktier i Ericsson omvandlats till lika många A-aktier.
Aktieägare i Ericsson har i den tredje omgången anmält 47.750.436 B-aktier för omvandling till lika många A-aktier. Som ett resultat av den tredje omvandlingsomgången uppgår antalet aktier i Ericsson nu till 1.260.630.688 A-aktier och 14.871.627.990 B-aktier. Sammanlagt har hittills 604.412.048 B-aktier omvandlats till A-aktier, vilket innebär att 92,11 procent av samtliga omvandlingsrätter har utnyttjats. A-aktierna representerar nu 45,9 procent av rösterna och B-aktierna 54,1 procent av rösterna.


Endast de aktieägare i Ericsson som innehar omvandlingsrätter, antingen på grund av sitt innehav av A-aktier eller på grund av att omvandlingsrätter har förvärvats, har möjlighet att utnyttja omvandlingsrätter för omvandling av B-aktier till A-aktier. Handeln i omvandlingsrätter på Stockholmsbörsen avslutas den 7 december 2004 och sista datum för anmälan om omvandling är den 10 december 2004. Anmälan om omvandling skall ske på särskild anmälningssedel. Omvandlingsrätterna blir ogiltiga efter utgången av anmälningsperioden och kommer därmed att sakna värde.
 
Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har 99 000 anställda, 54 000 beviljade patent och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2019 uppgick till 227 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com.

Prenumerera