Slutlig omvandling av B-aktier till A-aktier i Ericsson

I den fjärde och sista omvandlingsomgången har 48.149.230 B-aktier i Ericsson omvandlats till lika många A-aktier. A-aktierna representerar nu 46,9 procent av rösterna och B-aktierna 53,1 procent av rösterna.
Aktieägare i Ericsson har i den fjärde och sista omgången anmält 48.149.230 B-aktier för omvandling till lika många A-aktier. Som ett resultat av denna omvandlingsomgång uppgår antalet aktier i Ericsson nu till 1.308.779.918 A-aktier och 14.823.478.760 B-aktier. Sammanlagt har 652.561.278 B-aktier omvandlats till A-aktier, vilket innebär att 99,44 procent av samtliga omvandlingsrätter har utnyttjats.


Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har 99 000 anställda, 54 000 beviljade patent och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2019 uppgick till 227 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com.

Prenumerera