Halvårsrapport 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Esen eSports AB avger härmed följande rapport för perioden 2018.01.01 - 2018.06.30

VD-ord:

Det har varit ett händelserikt första halvår för ESEN. Vi har knutit några viktiga strategiska avtal som Sportradar och SESF. SESF avtalet har nu genererat flera strategiskt viktiga samarbeten som Telia, Svenska Spel och Oneplus. Det är ett stort erkännande både för ESEN och esporten och ett kvitto på att vår strategi med att knyta till oss fler nya varumärken som går in och satsar på esport. Det har varit en fantastisk respons på nyheterna och jag är helt övertygad om att detta kommer att ge ringar på vattnet vilket leder till att fler får upp ögonen för ESEN och esporten. Det är bara en tidsfråga innan esporten är globalt den största sporten.

Vi har även flyttat till nya lokaler vilket ger oss bättre möjligheter att producera större produktioner samt att anordna event på plats.

Avsiktsförklaringen med Mavshack är väldigt spännande då vi siktar på att anordna turnering med sändning i Asien som är en helt ny regionför ESEN.

Vår esport-plattform har gått in i testfas efter ett års utveckling och kommer att vara navet för vår framtida verksamhet. Bland annat kommer turneringarna att spelas på plattformen. Mer information kommer i samband med den officiella lanseringen.

Vi har även ändrat om i styrelsen, vi tackar Joachim Keller för den tid som har varit, och en ny styrelseledamot – Ulf Björnemark har tillträtt som kommer att tillföra mycket kunskap och erfarenhet inom sponsring, paketering och aktivering av rättigheter.

Joakim Stenberg

VD

ESEN eSports AB

Finansiell översikt 

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR DET ANDRA KVARTALET 2018

Totala intäkter uppgick till 0,8 MSEK (1,0)

Rörelseresultatet uppgick till -0,9 MSEK (-1,0)

Periodens resultat uppgick till -0,9 MSEK (-1,0)

Resultat per aktie uppgick till -0,28 SEK (-0,31*)

Siffror inom parentes avser det andra kvartalet 2017.

*En split av aktierna gjorde i november 2017 (2000:1) och hänsyn har tagits till denna split i resultat per aktie för kvartal 2 2017 i syfte att göra siffrorna mer jämförelsebara.

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR DET FÖRSTA HALVÅRET 2018

Totala intäkter uppgick till 1,8 MSEK (1,8)

Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK (-1,6)

Periodens resultat uppgick till -1,8 MSEK (-1,6)

Resultat per aktie uppgick till -0,55 SEK (-0,51*)

Siffror inom parentes avser halvår 2017.

*En split av aktierna gjorde i november 2017 (2000:1) och hänsyn har tagits till denna split i resultat per aktie för det första halvåret 2017 i syfte att göra siffrorna mer jämförelsebara.

ANTAL AKTIER

Bolaget har per 2018-06-30, 3 179 324 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport tre 2018                                                                           2018-11-15

Bokslutskommuniké                                                                                2019-02-22

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2018.01.01 - 2018.06.30)

●       ESEN eSports inledde partnerskap med Ubisoft och startade Rainbow 6 turnering

●       Bolaget anordnade välgörenhets stream med Female Legends

●        ESEN knöt samarbeten med Norge och Danmarks största esport-LAN

●        Bolaget genomförde King of Nordic turneringar i Rainbow 6 och CS:GO

●       Bolaget inledde samarbete med Sportradar gällande bettingrättigheter

●        ESEN signerade ett avtal med SESF om att anordna VM-kval för att utse svenska landslaget

●        Bolaget gick ut med en avsiktsförklaring att tillsammans med Mavshack anordna esport i asien.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

●       Bolaget meddelade samarbeten med Telia, Svenska Spel och Oneplus

●       Bolaget satte igång King of Nordic säsong 12 i CS:GO i Augusti.

 

KOMMENTAR TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN UNDER DET FÖRSTA HALVÅRET 2018

Bolaget Esen eSports AB startades den 15 augusti 2015. Rapportperioden omfattar perioden 2018-01-01 fram till 2018-06-30 (beloppet för motsvarande period är inom parentes). Belopp anges i första hand i tusentals kronor, men även andra värden förekommer vilket tydligt framgår under respektive rubrik.

RESULTATRÄKNING

Finansiell utveckling perioden 1 januari - 30 juni 2018

Bolagets intäkter för det första halvåret 2018 uppgick till 1 759 tkr, vilket är en liten minskning med 52 tkr jämfört med samma period 2017. Bolagets intäkter består av annonsförsäljning, sponsring och produktionsuppdrag. Minskningen under 2018 jämfört med motsvarande period föregående år beror på att större fokus har legat på att inleda nya samarbeten. 

Övriga externa kostnader, personalkostnader, avskrivningar och handelsvaror uppgick tillsammans till 3 497 tkr för det första halvåret 2018, jämfört med 3 442 tkr för samma period 2017. Kostnaderna består av konsultarvoden, personalkostnader, lokalhyra och prispengar. Kostnadsmassan totalt sett ligger för det första halvåret 2018 på samma nivå som för motsvarande period 2017. Personalkostnader har ökat samtidigt som de övriga externa kostnader har minskat. 

Rörelseresultatet för det första halvåret 2018 blev -1 750 tkr jämfört med -1 635 tkr motsvarande period 2017. 

BALANSRÄKNING

Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 666 tkr (673 tkr) vid periodens utgång. Tillgångarna består främst av kassa och bank på 372 tkr (323 tkr) och kundfordringar på 167 tkr (278 tkr).  

Bolagets egna kapital uppgick per 2018-06-30 till 973 tkr (657 tkr). 

Kortfristiga skulder per 2018-06-30 på totalt 273 tkr (370 tkr) utgörs framförallt av skulder till leverantörer på 99 tkr (97 tkr) och övriga skulder på 154 tkr (93 tkr).

KONTAKT                                                                           

Esen eSports AB                                                                                       

Johannesfredsvägen 5                                                 

168 69 Bromma                                                           

+46 (0)70 772 87 72

Denna information är sådan information som Esen eSports är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018.

Om oss

ESEN eSports är ett av Sveriges största esportbolag med en komplett infrastruktur för esport vilket innefattar egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och tv-produktion med över 250 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering "King of Nordic" under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar