Halvårsrapport 2019

VD har ordet

Det kommer ta tid men vi är på rätt väg!

Alla siffror pekar åt samma håll. Esporten växer så det knakar och nästa generation spelar mer än den tidigare. I Sverige är det 98% av killarna och 82% av tjejerna i åldern 12-15 år som spelar på nätet dagligen. I norden är det 1.200.000 som tittar på e-sport och gaming dagligen. Bland 18-29 åringar är esport på 2:a plats efter fotboll som favoritsport. Av de som följer esporten är det 86% som själva utövar den. 36% av killarna i smartphonegenerationen identifierar sig i första hand som gamer. I Sverige finns det ca 1.322.000 killar och ca 1.233.000 tjejer som är i åldern 15-34 år. Man kan enkelt konstatera att esporten är här för att stanna och att målgruppen är stor.

Jag vill mena att det finns stora möjligheter för varumärken att bygga en känsla och en livslång relation genom att associeras tillsammans med målgruppens största passion och intresse.

Det är idag få företag utanför den inre sfären som associeras med esport, vilket gör att det finns ett stort mervärde i form av "hjälte" status för de företag som går in och stöttar esportens etablering. 

Vi har sedan starten stångat oss blodiga för att sälja in och förklara storheten med esport. Vår insikt är att det kommer ta tid, lång tid. 

För att idag förstå storheten med esport så behöver man ha en känslomässig koppling till den. Finns inte intresset eller viljan att försöka förstå kommer det inte att gå.

De allra flesta beslut fattas baserat på känslor och motiveras av logik. De  flesta av dagens beslutsfattare har en relation och känslor kopplade till traditionell sport som Tre kronor, Charlotte Kalla, Therese Sjöström, fotbollslandslaget med fler. Känslor som dagens unga har till NiP, Fnatic,  Alliance, Get Right, Loda, Trolle med fler. 

Vi har inte lyckats. Det är bara att konstatera. Vi har försökt att övertyga potentiella partners genom att prata om esport. Esport i det här sammanhanget är sekundärt. Vi brinner för esporten så klart, men det är inte relevant för våra kunder. Vi har nu hittat ett sätt att nå en målgrupp som är otroligt svår att nå och vi har lärt oss att vi måste samarbeta med partners som redan har kundens förtroende och budget. 

Därför har vi nyligen paketerat om våra rättigheter och säljer nu vår målgrupp och räckvidd där vi tidigare har sålt sponsorpaket till en turnering. Nyckeln till framgång ligger i vår räckvidd mot målgruppen. 

Vi lät ett oberoende analysföretag göra en medierapport på vår rättighet King of Nordic. Resultatet visar att den genererar en bruttoräckvidd på 63 miljoner med över 800 aktiviteter per säsong. Det totala annons- och PR-värdet beräknades till drygt 14 miljoner. 

Arbetet med att sälja våra ompaketerade rättigheter påbörjades i juni och vi har fått väldigt bra respons. Vi har på väldigt kort tid etablerat flera värdefulla kontakter och har ett antal potentiella kunder som vill nå målgruppen.

Vi har under sommaren gått igenom en ordentlig konsolidering av verksamheten och reducerat våra kostnader kraftigt samtidigt som vi fokuserat på den del av verksamheten som snabbt kan generera lönsamhet. Vårt säljfokus ligger nu helt på våra rättigheter “King of Nordic” och “Landslaget” samtidigt som vi bibehåller våra löpande produktionsuppdrag. 

Bolaget har genomgått en del faser från start och vi ser nu att vi har hittat en väg som ger hopp. Nu skall vi fokusera på att nå lönsamhet och hålla våra kostnader nere. Så att vi när tiden är mogen kan återuppta nya satsningar.

Joakim Stenberg

VD

ESEN eSports AB


BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2019

Totala intäkter uppgick till 0,7 MSEK (1,8)
Rörelseresultatet uppgick till -2,5 MSEK (-1,7)

Periodens resultat uppgick till -2,5 MSEK (-1,8)
Resultat per aktie uppgick till -0,53 SEK (-0,36)
Siffror inom parentes avser första halvåret 2018.

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 2 2019

Totala intäkter uppgick till 0,2 MSEK (0,8)
Rörelseresultatet uppgick till -1,6 MSEK (-1,7)

Periodens resultat uppgick till -1,4 MSEK (-1,9)
Resultat per aktie uppgick till -0,29 SEK (-0,39)
Siffror inom parentes avser kvartal 2 2018.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2019.01.01 - 2019.06.30)
  • I mars meddelade bolaget att nyckelpersoner anställts för att öka sponsor- och mediaintäkter

  • I april meddelade bolaget att Succéturneringen "King of Nordic" är tillbaka med en fjortonde säsong

  • ESEN eSports lanserar en turnering i succespelet Apex Legends

  • ESEN eSports och svenska spelstudion Frosty Elk ingår ett strategiskt samarbeteelade bolaget att Succéturneringen "King of Nordic" är tillbaka med en fjortonde säsong

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
  • Kostnadsbesparingsprogram genomfört

Kontakt

Joakim Stenberg, vd ESEN eSports

+46 70 772 87 72

joakim@esenstudio.com

Om ESEN eSports
ESEN eSports är ett av Sveriges största esportbolag med en komplett infrastruktur för esport vilket innefattar egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och tv-produktion med över 250 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering "King of Nordic" under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.

Denna information är sådan information som Esen eSports är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019.

Om oss

ESEN eSports är ett av Sveriges största esportbolag med en komplett infrastruktur för esport vilket innefattar egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och tv-produktion med över 250 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering "King of Nordic" under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar