Marknadsmeddelande 266/17 – ESEN eSports AB noteras på AktieTorget den 26 oktober 2017

Första handelsdag på AktieTorget för ESEN eSports AB:s aktie är den 26 oktober 2017. Kortnamnet för aktien är ESEN

Bolagets aktiekapital är 570 589 SEK fördelade på 3 179 324 aktier.

Information om aktien:

Kortnamn: ESEN
Aktienamn: ESEN eSports

ISIN-kod: SE0009889157
Orderbok-ID: 145235
CFI: ESXXXX
FISN: ESEN/AKT
LEI: 549300K56JNOY5PC2M79
Organisationsnummer: 559022-4506
Kvotvärde: 0,1795
Första handelsdag: 26 oktober 2017
Antal aktier: 3 179 324
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC code: XSAT

Stockholm den 24 oktober 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

ESEN eSports är ett av Sveriges största esportbolag med en komplett infrastruktur för esport vilket innefattar egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och tv-produktion med över 250 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering "King of Nordic" under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.