Marknadsmeddelande 292/18 – Information om ESEN eSports AB:s teckningsoption

Första dag för handel med ESEN eSports AB:s teckningsoptioner ESEN TO 1 är den 3 december 2018.

En (1) teckningsoption ESEN TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 2 september 2019 till och med den 16 september 2019, till en teckningskurs om 6,00 SEK.

Fullständiga optionsvillkor finns på bolagets hemsida.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: ESEN TO 1
ISIN-kod: SE0011923051
Orderboks-ID: 4S0D
CFI: RMXXXX
FISN: ESENESPORT/OPT RTS 20190916
Första dag för handel: 3 december 2018
Marketsegment: SPSE
MIC Code: XSAT
Ticksize: A (Other instruments) 

Stockholm den 27 november 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Skapa och sända esport /gamingrelaterat innehåll till en köpstark och medveten målgrupp. Aktivera partners genom olika sammanhang/event/online/offline inom esport/gaming.