150 högstadieelever utvecklar Torshälla

Report this content

PRESSMEDDELANDE

För femte året samarbetar Gökstensskolans elever med Torshälla stad och Eskilstuna kommun för Torshällas ortsutveckling.


Eleverna Tuva, Ellie, Fanny och Alva tänker sig Östra torget på det här sättet i sitt utvecklingsförslag.

Under en vecka arbetar eleverna med att utveckla olika platser i staden för att göra den ännu mer attraktiv och levande. Arbetet är ett led i barnrättsarbetet och ger unga möjlighet att påverka stadens utveckling. Skolprojektet genomförs tillsammans med Gökstensskolans årskurs 7- och 8-elever.

– Det är viktigt att möjliggöra för unga att vara delaktiga i och kunna påverka stadens utveckling, säger Rina Oord Lundh, ortsutvecklare i Torshälla, Stadsbyggnadsförvaltningen Eskilstuna kommun.


För mer information, kontakta:
Rina Oord Lundh, utvecklingsstrateg stads- och ortsutveckling Torshälla,
016-710 73 48, 070-089 36 00, rina.oord-lundh@eskilstuna.se
Mathias Ledung, lärare, Gökstensskolan, Eskilstuna kommun,
016-710 72 30, mathias.ledung@eskilstuna.se


Bakgrund
Fem klasser med totalt 150 elever i åk 8 arbetar i år med utgångspunkt från Utvecklingsplan Torshälla, en plan som håller på att tas fram. Varje klass delas in i sju olika grupper, som arbetar med varsin plats i Torshälla. Arbetet är integrerat i den ordinarie skolundervisningen under en hel vecka och handleds av skolans lärare. Uppdraget började med en kick-off för eleverna den 2 mars. Med utgångspunkt från Utvecklingsplanens prioriteringar ska eleverna analysera den plats som tilldelats dem och föreslå hur platsen kan utvecklas. De platser som eleverna arbetat med är Östra torget, Rådhustorget, korsningen Eskilstunavägen/Brogatan, ytan vid Kvarnen, ytan vid Ebelingmuseet, den gamla industrifastigheten Kvarteret Gjutaren samt hamnen och å-stråket.

Redovisning sker måndag 12 mars 08.00-15.25 i Gökstensskolans aula.
Resultaten redovisas som film, modeller och i form av en reklamjingel för inbjudna tjänstemän och politiker från Eskilstuna kommun samt politiker från Torshälla stads nämnd. Utvecklingsförslagen ska användas som inspel till det fortsatta utvecklingsarbetet och den pågående utvecklingsplanen för Torshälla.

Läs mer om ortutvecklingsarbetet här.

Taggar:

Media

Media