25 av 50 miljölöften uppfyllda av Eskilstuna kommun i halvtid

PRESSMEDDELANDE

I december 2016 lanserade Eskilstuna kommun en konkret lista på 50 miljölöften som skulle genomföras till december 2018. Nu har det gått ett år sedan starten och kommunen har åtgärdat 25 av miljölöftena.


Ekeby våtmark.

– Listan med 50 miljöåtgärder är ett sätt för oss i kommunen att bli ännu bättre i vårt miljöarbete. Eskilstunaborna är väldigt engagerade och måna om vår miljö, och förhoppningsvis kan detta inspirera både invånare och företag till egna miljölöften. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar, både för oss som lever här och nu och de som kommer efter oss, säger Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande.

Det finns en hög målsättning för miljö- och klimatarbetet i kommunen som bland annat omfattar förnybar energi, energieffektivisering, borttagning av fossila bränslen för uppvärmning, en fossilfri kommunal fordonsflotta samt förbättringar för ökad användning av cykel, gång och kollektivtrafik.

– Miljölöftet är en palett av många olika åtgärder för att minska miljö- och klimatpåverkan och underlätta för invånarna att göra bra miljöval. Vi har stora utmaningar framför oss och alla steg är viktiga i det här arbetet. Nu fortsätter vi under 2018, säger Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör.

Under 2018 kommer Eskilstuna kommun bland annat att uppföra 30 nya laddplatser för elbilar, utveckla ReTuna, bygga nytt busskörfält, tillgängliggöra vår natur genom naturstigar, ta bort vandringshinder för fiskar samt bygga fler cykelparkeringar.


För mer information, kontakta:
Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, 070-086 60 31
Lars Wiklund, kommunstrateg miljö, 070-264 67 04
Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande, 070-086 65 02


Bakgrund
Listan på 50 åtgärder är ett axplock av åtgärder i olika miljö- och klimatplaner beslutade av kommunfullmäktige. Listan syftar till att synliggöra kommunens miljö- och klimatarbete och åtgärderna omfattar flertalet förvaltningar och kommunala bolag.  Under 2017 har bland annat Eskilstuna fått tio nya elbussar i stadstrafikens, flera laddplatser för elbilar, STIGA Sports Arena i Miljöbyggnad Guld, nya cykel- och gångvägar och solceller på nyproducerade byggnader.

Lär mer om arbetet på eskilstuna.se/miljoloftet

Genomförda miljölöften 2017

 • Evenemangsbussar till Munktellstaden
 • Gång- och cykelväg i Vilsta industriområde
 • Gång- och cykelväg i Årby
 • Utlåning av elcyklar till företag i Munktellstaden
 • Nya arenan certifieras enligt Miljöbyggnad Guld
 • 10 nya elbussar till stadstrafiken
 • Europeiska mobilitetsveckan arrangerades
 • Fyra laddplatser för elbilar vid J A Selanders gata
 • Ny cykelguidning från Eskilstuna centrum till Torshälla via Ekeby
 • Cykelkampanj arrangerad
 • Energi och miljös tunga fordon körs på förnyelsebart bränsle  
 • Kraftvärmepanna har byggts om för att behålla fossilfri värmeproduktion
 • Solceller på Kommunfastigheters nya byggnader
 • Tourist Centers souvenirutbud miljöanpassas
 • Klimatplanen uppdaterades
 • Earth Hour arrangerades
 • Världsmiljödagen arrangerades
 • Program för hållbara stadsdelar togs fram
 • Miljögodkända byggvaror och kemikalier användes vid Kommunfastigheters renoveringar och nyproduktioner
 • Kraftvärmeverkets processvatten har renats från tungmetaller
 • Vatten och avloppsplan togs fram
 • Vattenkartan är tillgänglig på eskilstuna.se
 • Balsta våtmark har byggts ut
 • Färgsortering har införts vid Kommunfastighets nya bostäder
 • Minskat antal tryckta turistbroschyrer på Tourist Center

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media