Bedragare utger sig för att vara personal inom kommunal äldreomsorg

PRESSMEDDELANDE

Vård- och omsorgsförvaltningen vill varna för att det finns bedragare som utger sig för att vara anställda inom förvaltingens verksamheter.

 

Det finns två typer av bedragare i rörelse just nu. Den ena kontaktar äldre och utger sig för att vara biståndshandläggare som vill göra hembesök. Den andra utger sig för att vara hemtjänstpersonal som ringer på hemma hos personer med hemtjänst.

För att undvika bedragare:

  • Boka inte tid med en handläggare som ringer. Innan en biståndshandläggare gör ett hembesök skriver hen alltid ett brev, där handläggarens namn och telefonnummer samt tiden för besöket finns angivet.
  • Släpp inte in personer som inte kan legitimera sig. Medarbetarna i hemtjänsten har alltid arbetskläder, ID-kort med Eskilstuna-loggan och namnskylt när de besöker hemtjänsttagarna.

Oroliga brukare kan kontakta sin hemtjänstgrupp eller biståndskontoret, telefon 016-710 21 00

 

För mer information, kontakta:
Biståndschef Pia Svennerholm Moberg, 073-950 81 37
Områdeschef Marie Holmberg, 070-167 20 05

 

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera