Berga förskola får nationellt erkännande

PRESSMEDDELANDE

Berga förskola inspirerar. Förskolans mångåriga arbete med att lära pedagoger och barn att våga, vilja, veta och växa uppmärksammas i ett nationellt erkännande.
Jag är både tacksam och glad att vi på Berga har fått det här erkännandet, säger Malin Willix förskolechef.

Det är SIQ-institutet för kvalitetsutveckling, som tilldelat Berga förskola det nationella erkännandet för framgångsrik verksamhetsutveckling. I utlåtandet skriver SIQ bland annat att: ”styrning och ledning av verksamheten präglas av allas delaktighet, engagemang och systematiskt arbete”.

Både barn och pedagoger ska våga
För pedagogerna kan det handla om att våga testa nya arbetssätt och för barnen att våga testa en ny aktivitet. Malin Willix arbetar även medvetet med att sätta ihop olikheter i arbetslagen för att sprida kompetensen mellan hennes medarbetare.
– Jag har ett jättebra team med mycket kompetens. Sen sätter jag medvetet ihop olika kompetenser för att man ska lära av varandra, berättar Malin Willix.

Prisutdelning på nationell konferens
Priset till Berga förskola kommer att delas ut vid den nationella konferensen Bättre skola som genomförs i Eskilstuna 17-18 januari 2018. På programmet finns fler verksamheter från Eskilstuna som ska inspirera besökare från hela landet.

Program till konferensen finns här: http://www.battreskola.com/

Domarkommitténs utlåtande:
Berga förskola i Eskilstuna – Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling

Berga förskola har en tydlig struktur som utgår ifrån ett synligt och engagerat ledarskap. Styrning och ledning av verksamheten präglas av allas delaktighet, engagemang och systematiskt arbete.

Barnen står i centrum och ledorden Våga, Vilja, Veta och Växa genomsyrar hela verksamheten. Genom kreativitet och pragmatiskt förhållningssätt reagerar verksamheten snabbt på kundernas behov och synpunkter som naturligt integreras i verksamheten. Förbättringsområden för förskolan är att synliggöra processorienteringen och förbättra sitt arbete med att sätta mätbara mål för verksamheten så att adekvata resultat kan härledas till målen.

Sammantaget gör detta att Berga förskola är väl värd ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling för andra skolor, förskolor och verksamheter att inspireras och lära av.


För mer information, kontakta:
Malin Willix, Berga förskola
073-950 82 72, malin.willix@eskilstuna.se


Bakgrund:
Varje år delar SIQ-institutet för kvalitetsutveckling, SIQ, ut kvalitetsutmärkelsen Bättre skola. Utmärkelsen gick 2017 till LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad. I år delades även två Erkännanden ut för Framgångsrik Verksamhetsutveckling. Berga förskola i Eskilstuna och Hudikskolan i Hudiksvall fick varsitt erkännande.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera