Beslut om kriterier för stöd till föreningslivet i Eskilstuna

PRESSMEDDELANDE

Kultur- och fritidsnämnden tog onsdag 10 juni beslut om kriterier för ekonomiskt stöd till föreningslivet. Från och med torsdag 11 juni kan föreningar som drabbats av intäktsbortfall eller direkt ökade kostnader på grund av coronapandemin ansöka om ekonomiskt bidrag.

– Syftet med det ekonomiska extra stödet på en miljon kronor är att ge föreningar förutsättningar att överleva och kunna fortsätta sin verksamhet. Föreningslivet i Eskilstuna gör ett fantastiskt jobb. De bidrar till en aktiv och berikande fritid för många av våra invånare, ung som gammal. Det vill vi att föreningslivet ska kunna göra även efter pandemin, säger Marie Svensson (S), ordförande kultur- och fritidsnämnden.

Ekonomiskt stöd kan sökas av föreningar för arrangemang och verksamhet som skulle ha ägt rum under perioden 1 mars–31 maj som till följd av coronapandemin har ställts in, reducerats eller skjutits upp, och som offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten.

Ekonomiskt stöd kan inte sökas för ersättning för lön eller arvoden. Ekonomiskt stöd kan inte heller sökas för uteblivna intäkter från sponsorer eller medieavtal.

Ansökningsperioden är 11 juni 2020 till och med 1 augusti 2020.

Mer information om kriterier, ansökningsprocessen och stödpaketet

 

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 26 mars om ett stödpaket för lokalt närings- och föreningsliv. Som en del av stödpaketet har kultur- och fritidsnämnden, för att förbättra för föreningar, tidigare beslutat om:

  • Upphäva avbokningsregler
  • Införa nollhyra för timhyra av lokaler
  • Ge betalningsanstånd med fakturor, tillstånd och markupplåtelse
  • Tidigarelägga utbetalning av aktivitetsmedlemsbidrag
  • Inte kräva återbetalning av utbetalade årsbidrag för arrangeman
 

För mer information, kontakta

Sara Nordlund, kommunstrateg
016-710 32 70, 070-086 66 55, sara.nordlund@eskilstuna.se

Marie Svensson (S), ordförande kultur- och fritidsnämnden
016-710 27 80, 070-086 65 20, marie.svensson@eskilstuna.se

Taggar:

Prenumerera