Biståndskontoret flyttar

PRESSMEDDELANDE

Ny besöks- och postadress från och med 29 juni.

Biståndskontoret kommer att flytta från Fröslunda till Värjan, Alva Myrdals gata 5. Den nya besöks- och postadressen från och med 29 juni är: Biståndskontoret, vård- och omsorgsförvaltningen, Alva Myrdals gata 5, 681 36, Eskilstuna.

Fram till och med den 29 juni tar biståndskontoret endast emot bokade besök. Tillgängligheten till exempelvis biståndshandläggare kan vara något begränsad den 29 juni till och med 3 juli. Den 17 och 18 juni har biståndskontorets telefon 016-710 21 00 samt avgiftshandläggare och bostadsanpassningshandläggare begränsad tillgänglighet på grund av förberedelser inför flytten.

För mer information, kontakta:
Monica Helimisaari, biståndschef, 070-089 38 90, monica.helmisaari@eskilstuna.se

Taggar:

Prenumerera