Bostäder, välfärd, kommunikationer och friluftsliv när Kvicksund ska utvecklas

PRESSMEDDELANDE

De senaste åren har ortsbor, föreningar och företagare getts tillfälle att diskutera och utveckla sina tankar och idéer för Kvicksunds fortsatta utveckling. En ny ortsanalys och utvecklingsplan som beskriver hur Kvicksund kan komma att utvecklas i framtiden är klar. 

Eskilstuna kommun och Västerås stad har under några år samarbetat för att tillsammans ta fram en ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund. I handlingen identifieras ortens potential och strategier för hur utveckling kan ske framåt. Utgångspunkten är kommunernas gemensamma inriktning att Kvicksund är en viktig utvecklingsnod och serviceort.

- Eskilstuna och Västerås har mycket gemensamt, bland annat Kvicksund. Det är en viktig plats för de som bor där och för våra kommuners framtida utveckling. Genom planen finns nu förutsättningar att tillsammans med de boende och med respekt för Kvicksunds unika kvaliteter stärka orten. Detta genom stärkt välfärd, företagande och kommunikationer i kombination med attraktiva boendemiljöer, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna kommun.
 
Bostäder och samhällsservice
Långsiktigt kan Kvicksund växa med 1500 - 2000 bostäder. Den största utbygganden planeras att ske i södra Kvicksund. Det finns även planer på utbyggd samhällsservice och rekreation med Kvicksunds centrum som ett nav för handel, arbetsplatser, service och Mälarnära rekreation.

Utbyggd välfärd
Med utbyggnation av bostäder ökar även behovet av en utbyggd välfärd. På Nyckelön planeras för bostäder för äldre och en utbyggd förskola medan det på södra sidan planeras för en utbyggnation av Tegelvikens skola samt ett äldreboende i närheten av tågstationen.

Hållbara kommunikationer och företagande
Utveckling av pendlingsmöjligheter till Eskilstuna och Västerås ska möjliggöra en hållbar utveckling av orten. Planen visar att det ska vara enkelt och tryggt att genom gång eller cykel ta sig till tågstationen genom att säkerställa passageåtgärder. Utvecklingsplanen föreslår också ett antal nya gång- och cykelstråk. I Kvicksund finns det potential för ett stärkt näringsliv med en stor andel småföretagare. En förbättrad infrastruktur, ökat bostadsutbud, förbättrad tillgänglighet samt utveckling centrum ska skapa förutsättningar för ett utvecklat näringsliv.

Ett strandnära frilufts- och idrottsliv och stärkt besök- och turismnäring
Kvicksunds karaktäristiska natur- och kulturmiljöer ska finnas kvar och förstärkas. I planen föreslås bland annat en cykelväg mot Eskilstuna förbi Tumbo, en kulturmiljöpromenad mot Askholmens naturreservat, en vandringsled vid Tumboåsen och Väsbys naturreservat, naturstränder på Nyckelöns östra sida och en utveckling av närströvområden och naturstigar. Mälarstranden ska utvecklas för rekreation och friluftsliv samt med båt- och gästhamn. Den föreningsdrivna idrottsplatsen har också utvecklingsmöjligheter för större utbud av aktiviteter och service.


- Det ska vara möjligt att bo i Kvicksund under livets alla skeden. Det har varit en av utgångspunkterna och en viktig aspekt för de Kvicksundsbor som har varit delaktiga i framtagningen av planen. Kvicksund är verkligen en ort med engagerade invånare och ett starkt föreningsliv och det har varit fantastiskt roligt att tillsammans jobba fram den här planen, säger Mabel Peña, översiktsplanerare, Eskilstuna kommun.

Handlingen beslutades av kommunstyrelsen i Västerås 29 april och i kommunfullmäktige i Eskilstuna 14 maj.

För mer information, kontakta:

Eskilstuna kommun:
Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande, 070-086 65 02
Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, 070-086 60 31
Mabel Peña, översiktsplanerare, mabel.pena@eskilstuna.se, 016-710 82 38

Läs mer på www.eskilstuna.se/kvicksund

Västerås stad:
Håkan Svärd, processägare samhällsbyggnad, hakan.svard@vasteras.se, 021-39 15 80
Barbro Sollén Wilcox, översiktsplanerare, barbro.sollen.wilcox@vasteras.se, 021-39 17 58

Läs mer på www.vasteras.se/kvicksund

Taggar:

Prenumerera

Media

Media