Bredband till Alberga och Västermo

Nu har planerna klarnat om hur den fortsatta utbyggnaden av bredband till Alberga och Västermo ska fortsätta. I kommunfullmäktiges strategi för bredband på landsbygden sägs att Eskilstuna kommun ska bidra till att ortssammanbindande nät och nät till skolor byggs ut, vilket innebär till Näshulta och Alberga.

Västra Rekarne Fibernät Ekonomiska förening har byggt ut fibernät från Albro till Böcklinge sedan 2007. Samtal mellan Västra Rekarne Fibernät Ekonomiska förening och Eskilstuna kommun har pågått under året för att finna samverkansmöjligheter kring den fortsätta utbyggnaden av bredbandsfiber till Näshulta och Västermo.

Media inbjuds till presskonferens där vi berättar om vad Västra Rekarnes extrastämma beslutat om förslaget till samverkan som dess styrelse tagit fram tillsammans med Eskilstuna kommun och Eskilstuna Energi & Miljö och hur utbyggnaden västerut nu går vidare.

Tid och plats
Fredag 8 oktober klockan 10.00, Gillberga skola.

Medverkande
Thomas Ingemarsson, ordförande Västra Rekarne Fibernät Ekonomiska förening, Jimmy Jansson, kommunstyrelsens vice ordförande, Eva Lehto, kommunstrateg infrastruktur, Robert Berlin, Eskilstuna Energi & Miljö, Stadsnät.

Välkomna!

Eva Lehto, kommunstrateg infrastruktur, 070-167 22 08, eva.lehto@eskilstuna.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar