Brukarnas förslag blir verklighet på Eskilstunas vård- och omsorgsboenden

PRESSMEDDELANDE

22 mars beslutade vård- och omsorgsnämnden att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att genomföra några av de förslag SPF Seniorerna gav i sin granskning från 2017.

Under hösten 2017 genomförde SPF Seniorerna en granskning på vård- och omsorgsboendena Skogsgläntan, Ärlagården och Solåsen. Granskningen berörde frågor om mat och måltider, personlig omvårdnad och meningsfull vardag. Resultatet visade att de boende var nöjda med sin vardag - med maten, den personliga omvårdnaden och gemenskapen med personalen. Men de föreslog även förbättringar.

Bland de sex förslag som SPF Seniorerna lämnade i sin granskning, har vård- och omsorgsnämnden valt ut tre som förvaltningen ska genomföra på samtliga boenden.

Vård- och omsorgsförvaltningen ska:

  • säkerställa att det finns internetuppkoppling på samtliga vård- och omsorgsboenden för äldre i Eskilstuna kommun.

  • ta initiativ till att utveckla samarbetet med intresse- och frivilligverksamheten inom vård- och omsorgsboende i Eskilstuna.

  • Utreda förutsättningarna för att inrätta mötesplatser för äldre i närområden till vård- och omsorgsboenden, framförallt på landsbygden.

– Det känns bra vi kan ge förvaltningen ett uppdrag som det här, som ju är förslag direkt från dem som vi är till för, säger Mikael Edlund (S), vård- och omsorgsnämndens ordförande.


För mer information, kontakta:
Mikael Edlund (S), vård- och omsorgsnämndens ordförande,
070-086 65 26, mikael.edlund@eskilstuna.se

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera