Brukarnas förslag blir verklighet på Eskilstunas vård- och omsorgsboenden

Report this content

PRESSMEDDELANDE

22 mars beslutade vård- och omsorgsnämnden att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att genomföra några av de förslag SPF Seniorerna gav i sin granskning från 2017.

Under hösten 2017 genomförde SPF Seniorerna en granskning på vård- och omsorgsboendena Skogsgläntan, Ärlagården och Solåsen. Granskningen berörde frågor om mat och måltider, personlig omvårdnad och meningsfull vardag. Resultatet visade att de boende var nöjda med sin vardag - med maten, den personliga omvårdnaden och gemenskapen med personalen. Men de föreslog även förbättringar.

Bland de sex förslag som SPF Seniorerna lämnade i sin granskning, har vård- och omsorgsnämnden valt ut tre som förvaltningen ska genomföra på samtliga boenden.

Vård- och omsorgsförvaltningen ska:

  • säkerställa att det finns internetuppkoppling på samtliga vård- och omsorgsboenden för äldre i Eskilstuna kommun.

  • ta initiativ till att utveckla samarbetet med intresse- och frivilligverksamheten inom vård- och omsorgsboende i Eskilstuna.

  • Utreda förutsättningarna för att inrätta mötesplatser för äldre i närområden till vård- och omsorgsboenden, framförallt på landsbygden.

– Det känns bra vi kan ge förvaltningen ett uppdrag som det här, som ju är förslag direkt från dem som vi är till för, säger Mikael Edlund (S), vård- och omsorgsnämndens ordförande.


För mer information, kontakta:
Mikael Edlund (S), vård- och omsorgsnämndens ordförande,
070-086 65 26, mikael.edlund@eskilstuna.se

Taggar: