Carl-Axel Valéns stiftelses kulturstipendium för år 2016 på 200 000 kronor tilldelas konstnären Carolina Falkholt

Carl-Axel Valéns stiftelse har beslutat att 2016 års stipendium ska tilldelas konstnären Carolina Falkholt, för sin orubbliga tro på den egna skaparskaften i hantverket och för sitt arbete med att utveckla graffiti som konstform. Med sina magiska former och färger och sitt egna estetiska uttryck, har hon tagit graffitin från en undanskymd skuggvärld till att estetiskt och socialt fylla det tomrum som finns mellan graffiti som subkultur och ett samtida konstnärligt uttryck.  

Genom att skapa samhällsaktuell och gränsöverskridande konst som utmanar en traditionsbunden och revirtänkande graffitivärld har Carolina Falkholt skapat sig en position som gjort henne internationellt uppmärksammad.

Carl Axel Valéns stiftelse
Carl-Axel Valéns stiftelse startades av Carl-Axel Valén (1928-2010) år 2006 i Eskilstuna. Stiftelsens syfte är att stödja utbildning och/eller vidareutbildning av konstnärer och konsthantverkare verksamma i Sverige.

Stiftelsen ska långsiktigt stödja utvecklingen av en dynamisk svensk konstvärld genom att söka ut och premiera talangfulla och framåtsträvande konstnärer verksamma i Sverige. Detta ska ske genom ekonomiskt stöd till utvalda konstnärer i form av stipendier för vidareutveckling och förkovran. Dessa stipendier ska vara av sådan karaktär och storlek att de ger mottagaren möjlighet att utvecklas på ett avgörande sätt som konstnär.

Carl-Axel Valén var betydelsefull gallerist i Stockholm under perioden 1966-1999, där han drev Galerie Narva och Galerie Aix. För Carl-Axel Valén var det naturligt att de pengar som konsten hade genererat till honom under åren skulle gå tillbaka till konstnärerna. Det innebär att stiftelsen, som samarbetar med Eskilstuna konstmuseum, delar ut stipendier. Stipendiaterna utses av stiftelsens styrelse och går därmed inte att söka.

Information om Carl-Axel Valén samt tidigare stipendiater finns på Eskilstuna konstmuseums webbplats

Foto: Claudia Fried

Mer information
Kenneth Åström, Carl-Axel Valéns stiftelse, tfn 070-316 38 06
Carolina Falkholt, e-post carolinafalkholt@icloud.com

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media