De ”nystar fram” individens möjligheter

Report this content

Media hälsas välkomna att få höra mer om projektet Individuella möjligheter till arbete, ett projekt som nu har pågått sedan oktober tack vare medel från ESF. Tid: Onsdagen den 30 november klockan 10.00. Plats: JobbCentrum, Kungsgatan 13 i Eskilstuna.

Sedan oktober 2016 arbetar fyra arbetsspecialister, två i Eskilstuna och två i Strängnäs, med IMA, Individuella möjligheter till arbete. Detta tack vare beviljade medel från Europeiska socialfonden (ESF). Projektet är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, Strängnäs kommun och Arbetsförmedlingen.

- Vi såg att behovet var stort att få stöd i att komma ut i egen försörjning, genom studier eller arbete men vi såg också de stora hindren och började fundera på hur vi skulle kunna överbrygga dessa, säger projektledaren Tina Ylitorvi.

Hon hade goda erfarenheter av IPS-metoden sedan tidigare.

- I det här projektet ville vi prova IPS-metoden på personer som idag har försörjningsstöd och som tidigare har haft svårt för att närma sig arbetsmarknaden, av olika anledningar. Här har arbetsspecialisterna individen i fokus och tänker utanför ramarna för att hjälpa personen till en stegvis förflyttning närmare arbetsmarknaden – och utifrån sina egna önskemål. Man kan säga att arbetsspecialisterna nystar fram individens möjligheter i dialog med personerna, förklarar Tina Ylitorvi.

Kommunerna är spindeln i nätet och stor vikt läggs vid samverkan mellan kommun, landsting, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

- Varje person som vi kan få bort från ett utanförskap är en stor vinst, både för samhället men främst för individen. Många har tappat tilltron till att det ens ha möjligt att börja studera eller få ett jobb och att då få se hur den attityden förändras vartefter nya steg tas – det är fantastiskt att få uppleva, säger Tina Ylitorvi.

- Projektet kommer att pågå i tre år, fram till mars 2019 och sammanlagt beviljades projektet drygt 8,3 miljoner kronor. Samordningsförbundet RAR Sörmland medverkade i ansökningsprocessen och kommer även att bidra i genomförandet av projektet.

Media hälsas välkomna att träffa arbetsspecialisterna som jobbar med detta, och som kan förklara IPS-metoden ännu mer och vad den kan göra för skillnad.

Tid: Onsdagen den 30 november, klockan 10.00

Plats: JobbCentrum, Kungsgatan 13, Eskilstuna (dörren bredvid Arbetsförmedlingen, det vill säga dörren vid den gröna kommunskylten).

OBS! Meddela om ni kommer så vi kan se till möta upp vid dörren nere vid gatan, eftersom den är låst fram till kl 10.

 

Kontaktpersoner:

Tina Ylitorvi, projektledare IPS, 070-089 30 20, tina.ylitorvi@eskilstuna.se

Therése Norén, kommunikationsstrateg, 070-086 24 06, therese.noren@eskilstuna.se

 

Therése Norén, Kommunikationsstrateg, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

070-086 24 06, therese.noren@eskilstuna.se

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Citat

Här har arbetsspecialisterna individen i fokus och tänker utanför ramarna för att hjälpa personen till en stegvis förflyttning närmare arbetsmarknaden
Tina Ylitorvi, projektledare IMA