De får stöd för bredbandsutbyggnad i Eskilstuna

PRESSMEDDELANDE

Bondeka samhällighetsförening får ta del av Eskilstuna kommuns nya stöd för utbyggnad av bredband på landsbygden. Kommunen har fått in fyra ansökningar varav en beviljas, en avslås, en har dragits tillbaka och ett beslut skjuts upp.

Eskilstuna kommun har fattat beslut om att tre miljoner kronor ska avsättas för bredbandsutbyggnad under 2017. Bondeka samfällighetsförening beviljas stöd på 223 160 kronor för utbyggnad i Bondeka. Stödet kommer bidra till att 23 bostäder och två företag kommer kunna ansluta sig till fiber.

– Eskilstuna kommun ligger i framkant när det kommer till utbyggnad av fiber i regionen. Vi har ett delmål om att 90 procent av alla bostäder och företag ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s år 2020. Om vi fortsätter i den här takten så kommer vi att nå det målet tidigare än vi har tänkt, men målet på sikt är att 100 procent har tillgång till snabbt bredband, säger Eva Lehto, kommunstrateg infrastruktur.

Eskilstuna har efter Oxelösund och Nyköping flest andel bostäder och företag i länet med tillgång till bredband. I oktober 2016 hade 68 procent tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s och nya mätningar visar att den utvecklingen snabbt har ökat till 75 procent. Anledningen till den snabba utvecklingen är att det pågår en intensiv utbyggnad från privata aktörer.

– Det känns tillfredställande att vi från kommunens sida, som komplement till marknadens aktörer och det statliga bidraget, kan bidra ekonomiskt för att möjliggöra bredbandsutbyggnad i hela kommunen. Digital tillgång är en viktig fråga ur ett socialt, ekologiskt och samhällsekonomiskt perspektiv. Att ha tillgång till ett bra bredband skapar delaktighet i samhället, samtidigt som det skapar möjlighet för näringslivsutveckling på landsbygden, säger Arne Jonsson, gruppledare för centerpartiet.

Den aktör som inte fått sin ansökan godkänd är Stadsnätsbolaget Sverige AB som har ansökt för utbyggnad mellan Skiftinge och Kullersta. Anledningen till avslaget är att det pågår en kommersiell kampanj för nätutbyggnad från en annan nätaktör, vilket gör att ett stöd inte kan beviljas av konkurrensskäl. Beslut om ansökan från Barva network som ansökt om utbyggnad i Barva skjuts upp till kommunstyrelsens sammanträde den 2 maj. Den fjärde aktören valde själv att dra tillbaka sin ansökan.

Under 2017 kommer Eskilstuna kommun öppna upp för en ny ansökningsperiod gällande de resterande dryga 2,7 miljoner kronor som återstår av de ursprungliga tre miljoner kronorna. När det sker är ännu inte fastställt.

För mer information, kontakta:

Eva Lehto, kommunstrateg samhällsbyggnad, 016-710 54 51

Arne Jonsson (C), gruppledare, 070- 086 65 08

Taggar:

Prenumerera

Citat

Eskilstuna kommun ligger i framkant när det kommer till utbyggnad av fiber i regionen. Vi har ett delmål om att 90 procent av alla bostäder och företag ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s år 2020. Om vi fortsätter i den här takten så kommer vi att nå det målet tidigare än vi har tänkt, men målet på sikt är att 100 procent har tillgång till snabbt bredband
Eva Lehto, kommunstrateg infrastruktur