Del av Tegelbruksgatan stängs av för anläggning av nytt dagvattensystem

PRESSMEDDELANDE

Längs Tegelbruksgatan ska det byggas ett nytt dagvattensystem. Samtidigt rustas cykelbanan. Arbetet startar 18 januari och beräknas pågå till augusti 2018.

Under de första tre veckorna gäller följande:
Korsningen Tegelbruksgatan/Nyforsgatan stängs för all motorfordonstrafik. Busstrafiken leds om längs Kyrkogatan. Tre hållplatser kommer tillfälligt att flytta under avstängningen. Vårt mål är att du ska kunna gå eller cykla längs ena sidan under järnvägstunneln. Det blir trångt men visa hänsyn och följ skyltning på plats.

För att förkorta avstängningstiden kommer arbetet pågå fram till senast klockan 22.00. Vi hoppas på överseende med att ljud och ljus från arbetsfordon kan upplevas som störande för boende i närheten.

Under arbetet kommer aktuell information att finnas på eskilstuna.se/vagarbeten.

Två kartbilder bifogas detta pressmeddelande. En karta visar hur omledningen av busstrafiken ska gå till. Den andra visar hur det är tänkt att motorfordonstrafiken ska ledas om.

För mer information kontakta:
Joakim Isetoft, projektledare, Eskilstuna kommun, gatuavdelningen anläggning,
016-710 33 59, joakim.isetoft@eskilstuna.se
Per Jansson, planeringsingenjör, Eskilstuna Energi och Miljö, VA/Distribution
070-340 21 31, per.jansson@esem.se

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.